01/05/2020 - 18:49

Ngành điện phấn đấu tỷ lệ dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 75% 

(CT)- Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2020, EVN phấn đấu đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ đời sống nhân dân; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Cán bộ Công ty Điện lực TP Cần Thơ hướng dẫn khách hàng truy cập cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các giao dịch về điện trực tuyến.

Theo đó, EVN đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 6,5% trong năm 2020 và giảm còn 6,0% vào năm 2025; đồng thời, nâng cao chất lượng điện phân phối; năng suất lao động tăng từ 8-10%/năm. Cùng đó, EVN đặt mục tiêu chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 đạt ngang bằng các nước ASEAN 4 và đến năm 2025 đạt ngang bằng các nước ASEAN 3; mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện đạt trên 8,5 điểm; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, với tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 50% vào năm 2020 và 100% vào năm 2025; tỷ lệ dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 75% trong năm 2020 và đạt 100% vào năm 2025; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 50% vào năm 2020 và 75% vào năm 2025... 

Tin, ảnh: M.Hoa

Chia sẻ bài viết