01/08/2022 - 08:49

Ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được cấp ủy đảng, chính quyền phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt quan tâm triển khai thực hiện. Những năm qua, phường không có cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Công chức Bộ phận Một cửa phường Trung Kiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngày cuối tháng 7, tại Bộ phận Một cửa của UBND phường Trung Kiên, nhiều người đến làm thủ tục hành chính. Các CB, ÐV niềm nở tiếp đón, tận tình hướng dẫn để người dân không phải đi lại nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Lan ở khu vực Quy Thạnh 2, đang làm thủ tục thừa kế đất đai, nói: "Ðến đây, tôi được CB hướng dẫn tỉ mỉ nên làm thủ tục thuận lợi và nhận kết quả nhanh gọn". Theo lãnh đạo UBND phường, để tạo thuận lợi cho người dân cũng như phòng ngừa nhũng nhiễu của công chức Bộ phận Một cửa, UBND phường thực hiện niêm yết công khai 145 thủ tục hành chính các lĩnh vực tại trụ sở làm việc của UBND phường và nhà văn hóa khu vực để người dân tìm hiểu và giám sát việc thực hiện. Nhờ vậy, không xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong 7 tháng đầu năm nay, Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận, giải quyết 3.492 thủ tục hành chính, tất cả đều được trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn.

Ðồng chí Lê Minh Khôi, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy phường, cho biết: Hằng năm, khi xây dựng nghị quyết, Ðảng ủy phường đều xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng. Ðảng ủy phường chỉ đạo CB, ÐV cam kết không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường đều có nội dung công tác PCTN, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường đã kiểm tra, giám sát việc cấp phát, hỗ trợ Tết cho gần 6.000 lượt người thụ hưởng với số tiền gần 3,6 tỉ đồng, chi hỗ trợ cho 9.350 lượt người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền 18,7 tỉ đồng. Qua KT, GS, phát hiện chi trùng và đã thu hồi trả lại cho ngân sách hơn 150 triệu đồng. Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công 5 tuyến đường; giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, kịp thời góp ý, chấn chỉnh sai sót, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm thực hiện tốt công tác PCTN, tiêu cực, Ðảng ủy phường Trung Kiên chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Hằng tuần, Ban Thường vụ Ðảng ủy và Thường trực Ðảng ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường tổ chức họp giao ban, công khai các công việc chung. Hằng tháng, Ban Chấp hành Ðảng bộ phường tổ chức họp để bàn bạc công khai, dân chủ mọi công việc. Ðảng ủy, UBND phường, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; công khai minh bạch các khoản thu chi. Từ đó, mỗi CB, ÐV, công chức đều tin tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết, không xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí công tác của CB, công chức được thực hiện đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, phường đã chuyển đổi vị trí công tác 2 phó chủ tịch UBND phường, 2 công chức kế toán phường. Ðồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBND phường, bộc bạch: "Tôi làm phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội được 5 năm. Tháng 4 vừa qua, tôi được chuyển đổi sang làm phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế. Tôi luôn cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao". Công tác CB được Ðảng ủy phường thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, không xảy ra tiêu cực. Ðến nay, việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý phường nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Quận ủy phê duyệt. Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung vào quy hoạch CB đều được tổ chức họp bàn, lấy ý kiến dân chủ và tập thể bầu chọn, không xảy ra tiêu cực.

Ðồng chí Lê Minh Khôi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, những năm qua, phường Trung Kiên không xảy ra tình trạng tham nhũng. Ðảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch, dân chủ các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện vi phạm khi mới manh nha và chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Chia sẻ bài viết