10/11/2013 - 18:02

Ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

(CT)- Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng buôn bán, nhân nuôi ốc bươu vàng thiếu kiểm soát gây nguy cơ lây lan, phát tán dịch hại, vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi nói trên, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ra Công văn số 3879/BNN-BVTV về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân có hành vi nhân nuôi, vận chuyển, phát tán ốc bươu vàng. Đặc biệt, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhân nuôi ốc bươu vàng. Trường hợp phát hiện không chỉ xử phạt vi phạm hành chính mà còn buộc phải tiêu hủy theo quy định. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại và các hành vi làm tăng nguy cơ phát tán loại sinh vật ngoại lai này. Đồng thời, thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật có liên quan; khuyến khích người dân phát hiện các hành vi vi phạm để báo cho chính quyền địa phương và tham gia giám sát việc xử lý vi phạm…

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết