24/07/2022 - 19:06

Ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy đảng, chính quyền quận Thốt Nốt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp đồng bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC), góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa, các công trình xây dựng trên địa bàn quận Thốt Nốt không xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Dưới sự chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận Thốt Nốt, các ngành, các cấp trong quận đẩy mạnh công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý, điều hành. Ðồng chí Nguyễn Hồng Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy, cho biết: Năm 2021 đến nay, UBKT Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy; đồng thời, ban hành chương trình KT, GS của UBKT sát thực tế nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ quận; trong đó, có những nội dung KT, GS ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, như: cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ và quy chế làm việc; việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất đai; cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng... Qua KT, GS, một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có những hạn chế, sai sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, được các đoàn KT, GS của quận hướng dẫn, yêu cầu khắc phục kịp thời, góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với tăng cường công tác KT, GS, các cấp ủy đảng và chính quyền quận Thốt Nốt thực hiện nhiều biện pháp PCTN, tiêu cực. Trong đó, hằng năm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân, niêm yết tại nơi làm việc và gửi đến cơ quan chức năng giám sát theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị cũng niêm yết công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công việc của các tổ chức và công dân để người dân GS và thực hiện, nhằm PCTN, tiêu cực trong công tác tiếp nhận và trả kết quả; trong đó, cấp phường tổ chức niêm yết công khai 133 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường, tư pháp - hộ tịch, lao động - thương binh, văn hóa - xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoa ở khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, chia sẻ: "Bây giờ, các thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại phường và nhà văn hóa khu vực nên người dân thuận tiện trong thực hiện và GS. Vừa qua, tôi làm thủ tục tách thửa đất cho con, công chức phường hướng dẫn thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình". Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, năm 2021, quận Thốt Nốt đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính so với các quận, huyện.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, quận quan tâm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CB, CC, VC theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, Quận ủy và UBND quận đã điều động, sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác của 34 CB, CC, VC các cấp. Những trường hợp được sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác là những người giữ một vị trí công tác nhiều năm, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Ðể PCTN, tiêu cực có hiệu quả, yếu tố con người là vấn đề then chốt. Do đó, Quận ủy và UBND quận dành nhiều tâm huyết để củng cố, xây dựng đội ngũ CB, CC, VC liêm chính, chuẩn mực và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, nếu có phát hiện, nghi ngờ hành vi tham nhũng, tiêu cực, sẽ điều tra khẩn trương, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Với sự chỉ đạo quyết liệt đó, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn hạn chế hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có 3 trường hợp có hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ là CC địa chính - xây dựng phường Tân Hưng và CB Công an quận, đã bị xử lý khai trừ ra khỏi Ðảng, truy tố trước pháp luật.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp cho biết: Thời gian tới, Quận ủy và UBND quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN tới từng CB, CC, VC, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân về việc PCTN, quyết tâm xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Chia sẻ bài viết