10/04/2023 - 10:45

Nêu cao trách nhiệm, xây dựng nhiều phong trào hiệu quả, thiết thực 

THANH THY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ Khối vận quận Bình Thủy nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các mô hình, phong trào do các cơ quan triển khai thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia.

Hội Nông dân quận trao tặng mái ấm nông dân cho hội viên còn khó khăn về nhà ở. Ảnh: Chi bộ cung cấp

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Chi bộ Khối vận quận Bình Thủy, Chi bộ có 19 ÐV là thành viên của Ban Dân vận Quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận, LÐLÐ quận, Hội LHPN quận, Hội Nông dân quận và Quận đoàn. Tùy theo chủ đề năm, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch "làm theo" lời Bác gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan. Sau đó, CB, ÐV đăng ký các nội dung "làm theo" bằng những hành động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Chi bộ Khối vận quận Bình Thủy được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một trong những hành động nổi bật là CB, ÐV chi bộ tập trung sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Ðồng chí Lê Duy Suốt, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hội viên; hỗ trợ CB cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các chính sách mới để tham mưu lãnh đạo và hướng dẫn Hội cơ sở thực hiện tốt". Còn đồng chí Nguyễn Vũ Kim Quy, Kế toán của LÐLÐ quận, cho biết: "Tôi học tập Bác đức tính tự học, tự rèn để nâng cao trình độ. Nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan, nỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị, thạc sĩ kinh tế. Ngoài công việc kế toán, tôi còn phụ trách văn phòng, nữ công, tuyên giáo, chính sách. Tôi cùng CB LÐLÐ quận lãnh đạo công đoàn trực thuộc chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động".

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được CV, ÐV Chi bộ Khối vận quận thực hiện hiệu quả, xây dựng được nhiều phong trào thiết thực, được đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia. Ðiển hình năm 2022, Ban Dân vận Quận ủy phát động phong trào "Dân vận khéo", có 30 đơn vị đăng ký thực hiện 63 mô hình. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế vận động xã hội hóa được hơn 65 tỉ đồng; các mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội đã vận động xã hội hóa thực hiện trên 7,1 tỉ đồng; các cơ quan nhà nước đăng ký phần việc cải cách hành chính, cải cách hành chính trong Ðảng, tuyên truyền pháp luật và đối thoại với nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Các cơ quan Hội Cựu chiến binh quận, LÐLÐ quận, Hội Nông dân, Hội LHPN quận và Quận đoàn tổ chức nhiều hoạt động: tặng quà; xây dựng nhà cho đoàn viên, hội viên còn khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế; trao học bổng cho con em đoàn viên, hội viên vượt khó học giỏi; hỗ trợ đoàn viên, hội viên gặp khó khăn đột xuất… Các phong trào, mô hình do các cơ quan thuộc Chi bộ Khối vận quận phát động, như: Công đoàn chung tay hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn, tổ chức các hoạt động tháng công nhân, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ quỹ tình đồng đội, quỹ học bổng Nguyễn Thị Ðịnh, các công trình thanh niên… được đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, ủng hộ tạo sự lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng phường văn minh, quận Bình Thủy ngày càng phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Chi bộ Khối vận quận Bình Thủy, Chi ủy Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các cơ quan; mỗi CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Chi ủy quan tâm kiểm tra, giám sát giúp CB, ÐV thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng tập thể đoàn kết, hỗ trợ nhau trong các mặt công tác; phát động các phong trào, mô hình thiết thực, nhất là quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhân dân…

Chia sẻ bài viết