12/11/2018 - 05:44

Đồng chí Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu

Nhằm cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cái Răng học tập và làm theo lời Bác”, Ban Thường vụ (BTV) Quận Đoàn đã chỉ đạo và tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; toàn tâm toàn ý với công việc được giao; hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng… Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Quận đoàn chọn khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện theo chỉ đạo của BTV Trung ương Đoàn. BTV Quận Đoàn xây dựng Hướng dẫn một số chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách chung trong cán bộ, ĐVTN toàn quận. Với những nội dung, như: nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, làm việc khoa học và đổi mới… Tùy theo tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa triển khai thực hiện các nội dung phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Qua đó có 100% ĐVTN và 100% chi đoàn đăng ký thực hiện.

Song song đó, Quận đoàn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng nhiều hình thức. Nổi bật như tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề Chỉ thị 05; đăng tải tin, bài viết về những nội dung cơ bản, cốt lõi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt… trên trang thông tin điện tử Quận Đoàn; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN; tạo động lực để mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN tích cực học tập và làm theo Bác.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong quận tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả nền nếp sinh hoạt, lề lối công tác, như: họp cơ quan đầu tuần, họp Ban chấp hành Quận Đoàn hằng tháng; phân công BTV Quận Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở, cùng tham dự sinh hoạt chi đoàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022; xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết