19/09/2022 - 09:52

Nêu cao tinh thần trách nhiệm 

Bài, ảnh: THANH THY

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ Dân vận và đoàn thể quận Ninh Kiều nỗ lực làm theo Bác với nhiều hoạt động thiết thực. Các mô hình, phong trào do các cơ quan triển khai thực hiện đã và đang thu hút nhiều đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ðại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều và phường An Hòa chứng kiến hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình "Tuyến hẻm 3 không".

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều, Bí thư Chi bộ Dân vận và Ðoàn thể quận, Chi bộ được hợp nhất bao gồm các ÐV của Ban Dân vận Quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận, LÐLÐ quận, Hội LHPN quận và Quận Ðoàn, với 5 tổ đảng được thành lập theo từng cơ quan. Tùy theo chủ đề từng năm, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch "làm theo" lời Bác gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan. Sau đó, các CB, ÐV đăng ký nội dung "làm theo" bằng những hành động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, các ÐV luân phiên kể những mẩu chuyện về Bác, qua đó đúc kết bài học cho bản thân cũng như nâng cao nhận thức của từng cá nhân về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, xây dựng lề lối tác phong làm việc trách nhiệm.

Qua quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ÐV trong Chi bộ tập trung sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Dương Thị Kim Hạnh, Phó Chủ tịch LÐLÐ quận, cho biết: "Việc Chi bộ duy trì kể những câu chuyện về Bác giúp các ÐV rút ra bài học cho bản thân cũng như nhắc nhở mọi người tự học, tự rèn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ". Còn đồng chí Ðoàn Thị Hoa Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận, chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; hỗ trợ CB Hội cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các chính sách mới để tham mưu lãnh đạo và hướng dẫn Hội cơ sở thực hiện tốt".

Học tập và làm theo lời Bác, CB, ÐV Chi bộ xây dựng nhiều phong trào thiết thực, được đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Ðiển hình Ban Dân vận Quận ủy triển khai thực hiện mô hình tự quản về văn minh đô thị "Tuyến hẻm 3 không: Không hát karaoke bằng loa di động sai quy định - không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè - không xả rác ra đường". Qua thực hiện thí điểm tại 3 phường Cái Khế, An Hòa, An Bình, các phường còn lại trên địa bàn quận cũng triển khai và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Ban Dân vận Quận ủy triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực...

Các cơ quan Hội Cựu chiến binh quận, LÐLÐ quận, Hội LHPN quận và Quận Ðoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, như: tặng quà; xây dựng nhà cho đoàn viên, hội viên còn khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế; tặng học bổng cho con em đoàn viên, hội viên vượt khó học giỏi; hỗ trợ đoàn viên, hội viên gặp khó khăn đột xuất… Ðồng thời, thực hiện tốt mô hình "Phụ nữ thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường"; tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng chung tay thực hiện mô hình "phường sạch rác"; tổ chức các công trình, phần việc "Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh vì văn minh đô thị"… Các phong trào, mô hình do Ban Dân vận Quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận, LÐLÐ quận, LHPN quận, Quận Ðoàn và các cơ sở trực thuộc triển khai được đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, chung tay xây dựng phường văn minh, quận Ninh Kiều ngày càng phát triển xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều, Bí thư Chi bộ Dân vận và Ðoàn thể quận, cho biết, Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, mỗi CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các đơn vị; quan tâm kiểm tra, giám sát giúp CB, ÐV Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng các phong trào, mô hình thiết thực, nhất là quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhân dân…

Chia sẻ bài viết