02/06/2018 - 07:00

Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra sáng 1-6.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên trong DN; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của DN. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để người lao động noi theo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DN, nhất là trong DN khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp để đề ra giải pháp có tính đột phá, nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo DN đề ra kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự trong DN; quan tâm đề xuất lãnh đạo thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Hơn 2 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trong từng loại hình doanh nghiệp được nâng lên. Có 98,79% đảng viên và trên 85% quần chúng được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng bộ Khối đã thành lập 15 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp được 545 đảng viên, đạt 54,5% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo DN thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của DN. Nhờ vậy, mức tăng trưởng bình quân của các DN đạt 10%/năm; 90% DN sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; trên 90% DN trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường… Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đánh giá những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số cấp ủy đảng từng lúc chưa thật sự chủ động phối hợp với lãnh đạo DN xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của đảng ở một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức; một số cấp ủy cơ sở chưa nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm nguyên tắc quản lý, vi phạm kỷ luật Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết