01/03/2024 - 19:03

Nâng cao vai trò nòng cốt của Mặt trận trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

TTH -

* Ðồng chí Lê Văn Ðầy tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2024-2029

(CT) - Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 1-3-2024, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Mặt trận quận Ninh Kiều lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều. Ðại diện lãnh đạo HÐND, UBND, các ban, ngành thành phố; Quận ủy, Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các quận, huyện; 150 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân…

Tại ÐH các đại biểu xem phóng sự những thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2019-2023. Các đại biểu thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 là: phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQVN quận Ninh Kiều trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững địa phương; đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống MTTQVN hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các Ban tư vấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Ðảng và chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần phát triển quận Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại...

Các đồng chí lãnh đạo tham dự đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, đồng chí Nguyễn Trung Nhân đề nghị Mặt trận các cấp trong quận Ninh Kiều có những phương pháp mới, phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả thiết thực, giúp người dân tiếp cận và thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai xây dựng các mô hình mới, hiệu quả, bền vững và nhân rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận. Ðồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; lắng nghe, tập hợp phản ánh cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận làm nòng cốt trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng các khu dân cư đoàn kết, cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc…

ÐH hiệp thương thống nhất đề cử Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 65 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đã hiệp thương đề cử đồng chí Lê Văn Ðầy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2024-2029. ÐH đã hiệp thương đề cử Ðoàn đại biểu dự ÐH đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, 17 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 được nhận Giấy khen của UBND quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết