06/12/2021 - 09:09

Nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), công chức (CC) Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận Bình Thủy không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của quận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Sáng sớm, tại bộ phận tiếp công dân của Văn phòng HÐND và UBND quận Bình Thủy, chị Bùi Thúy Phượng, CC văn phòng phụ trách tiếp công dân, đang tiếp ông Lâm Thành Tuân ở phường Long Hòa đến trình bày việc đơn vị thi công đóng cừ xây dựng bờ kè Rạch Cam làm sạt lở nhà và kiến nghị đơn vị thi công bồi thường thiệt hại. Ông Tuân chia sẻ: “Tôi thấy CB tiếp dân hòa nhã, tận tình hướng dẫn tôi viết đơn kiến nghị đúng quy định. Chính sự nhiệt tình của CB đã tạo sự gần gũi với dân. Vì vậy, tôi mạnh dạn trình bày nguyện vọng của mình”.

Văn phòng là nơi thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân nên Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng HÐND và UBND quận quán triệt CB, CC về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Theo đồng chí Hà Quốc Hữu, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HÐND và UBND quận Bình Thủy, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng quán triệt CB, ÐV, CC thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ của cơ quan, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, CB, ÐV, CC đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, phù hợp. Chi ủy, lãnh đạo văn phòng sẽ lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại ÐV, CC hằng năm. Chị Bùi Thúy Phượng, CC văn phòng phụ trách tiếp công dân, cho biết: “Tôi làm việc ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân nên luôn chú ý giữ tinh thần thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm. Ðồng thời, thường xuyên nghiên cứu văn bản, chính sách mới để hướng dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân”.

Trong công tác tham mưu tổng hợp, văn phòng đã tham mưu Thường trực UBND quận xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; xây dựng lịch công tác cụ thể hằng tuần cho thường trực HÐND, UBND quận; đôn đốc các đơn vị, phòng, ban, phường trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của HÐND, UBND thành phố và quận. Công tác thông tin tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo được thực hiện tốt, giúp thường trực HÐND, UBND quận kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. ÐV Nguyễn Văn Khánh, Chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng của Văn phòng HÐND và UBND quận, chia sẻ: “Tôi học Bác tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Bản thân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên cập nhật các văn bản, nghiên cứu và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo xử lý các mặt công tác trên lĩnh vực mình phụ trách”. Còn anh Tăng Thanh Tùng, chuyên viên phụ trách tổng hợp, văn hóa - xã hội Văn phòng HÐND và UBND quận, chia sẻ: “Tôi thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định mới để thực hiện công tác tham mưu đạt chất lượng, hiệu quả. Tôi còn tham gia học thạc sĩ luật kinh tế để nâng cao trình độ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ
được giao”.

Ðồng chí Hà Quốc Hữu, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HÐND và UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Thời gian tới, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát huy vai trò của CB, ÐV, CC trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết