24/09/2019 - 03:07

Nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

(CT) - Sáng  23-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

Tại hội thảo, có 9 báo cáo tham luận được trình bày, với các nội dung: Việc triển khai mô hình bác sĩ gia đình; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở; thuận lợi, khó khăn trong khám chữa bệnh ngày lễ, ngày nghỉ, trong điều trị đông, tây y kết hợp; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh… Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh đến vấn đề tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về tầm quan trọng của y tế cơ sở; cần thống nhất mô hình tổ chức hệ thống y tế cơ sở, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở; tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong các hoạt động y tế; quan tâm phát triển mô hình bác sĩ gia đình, đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm y tế phù hợp với các tầng lớp trong xã hội…

Các đại biểu cũng kiến nghị Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật, thuốc và mức thanh toán bảo hiểm y tế cho các phòng khám bác sĩ gia đình; cho phép bác sĩ y học cổ truyền được tham gia đào tạo định hướng chuyên ngành y học gia đình; sớm hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của trung tâm y tế một chức năng (dự phòng), trung tâm y tế hai chức năng (dự phòng, điều trị); sớm ban hành thông tư quy định về tổ chức hoạt động và giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu… Kiến nghị chính phủ cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở.

Theo ông Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, sau hội thảo, Ban sẽ báo cáo và đề xuất những vấn đề cụ thể trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, tạo điều kiện để nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
y tế cơ sở