16/12/2013 - 14:08

Các cấp ủy đảng quận Cái Răng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ quận Cái Răng có 120 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì chỉ có 38% chi bộ có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. Đến nay, trong Đảng bộ quận có 127 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, có 89,7% chi bộ có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của các cấp ủy đảng trong quận trong việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV).

Theo đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, đến đầu nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ quận Cái Răng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Số lượng ĐV của các chi bộ còn ít nên nhiều chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa thành lập được ban chi ủy; một số cấp ủy đảng ý thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của ĐV chưa cao; công tác phát triển ĐV còn hạn chế; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu… Nhằm khắc phục những hạn chế này, đầu năm 2011, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/QU về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCĐ và ĐV (NQ03). Theo đó, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở tập trung nhiều giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Thực hiện NQ03 của Quận ủy, nhiều tổ chức cơ sở đảng quận Cái Răng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong ảnh: Các tổ chức cơ sở đảng quận Cái Răng được Quận ủy khen thưởng về công tác phát triển đảng viên năm 2013.

Một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và ĐV là Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV. Theo đó, trước khi tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy đảng luôn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo ban chi ủy và đồng chí bí thư các chi bộ chịu trách nhiệm triệu tập và quản lý ĐV trong việc học tập, xem việc tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của ĐV là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng ĐV và phân loại TCĐ cuối năm. Nhờ vậy, tỷ lệ ĐV trong Đảng bộ quận tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong 3 năm gần đây đạt tỷ lệ trên 98% (tăng hơn trước năm 2011 là 3%); thái độ học tập nghiêm túc hơn; nhận thức về lý luận chính trị của ĐV được nâng lên, thể hiện qua các đợt kiểm tra về nhận thức lý luận chính trị, hầu hết các ĐV đều đạt điểm yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt điểm khá, giỏi.

Song song đó, Quận ủy chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hàng năm, Quận ủy đều đề ra chỉ tiêu phát triển ĐV và giao chỉ tiêu cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện. Theo đồng chí Phan Hữu Bẻo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Bình, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, hàng năm, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ rà soát, lựa chọn những đoàn viên, hội viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, tích cực trong các phong trào ở địa phương đưa vào nguồn quy hoạch phát triển ĐV; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước để thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia thực hiện… Qua các phong trào, mỗi năm phường đã xuất hiện nhiều đoàn viên, hội viên quần chúng tích cực. Trong 3 năm qua, Đảng bộ phường đã kết nạp được 62 ĐV, vượt chỉ tiêu Quận ủy giao hàng năm. Các tổ chức cơ sở đảng khác trực thuộc Quận ủy cũng đều đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, nên từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ quận đã kết nạp được 582 ĐV. Nhờ vậy, đến nay, trong tổng số 127 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có 98,7% chi bộ có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên (tăng hơn đầu nhiệm kỳ 66 ban chi ủy). Theo đánh giá của đồng chí Trần Văn Hai, nhờ có đủ số lượng đảng viên để thành lập ban chi ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã từng bước được nâng lên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Quận ủy rất quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Bên cạnh phân công các đồng chí Quận ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể quận chỉ đạo các chi bộ khu vực, Quận ủy chỉ đạo đảng ủy các phường tổ chức các cuộc sinh hoạt chi bộ khu vực làm mẫu và mời ban chi ủy các khu vực khác đến dự để rút kinh nghiệm. Mỗi cuộc sinh hoạt mẫu của chi bộ khu vực đều có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trực thuộc Quận ủy nhận xét, rút kinh nghiệm và hướng dẫn giúp các chi bộ thực hiện quy trình và nội dung sinh hoạt đúng theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy. Quận ủy cũng đã mở lớp tập huấn hướng dẫn cho 117 đồng chí bí thư chi bộ và phó bí thư - trưởng khu vực về quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, đến nay chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được nâng lên. Đồng chí Trần Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thứ, so sánh: "Nếu như trước đây, trong các kỳ sinh hoạt lệ các chi bộ, nội dung sinh hoạt chỉ tập trung bàn về công tác của chính quyền, chưa chú trọng bàn về công tác xây dựng Đảng; ĐV tham gia phát biểu trong các cuộc sinh hoạt còn ít; ĐV có khuyết điểm chưa được phê bình thẳng thắn… thì nay những hạn chế này đã được khắc phục. Trong mỗi kỳ sinh hoạt lệ, ban chi ủy các chi bộ đều tổ chức hội ý trước để thống nhất nội dung họp, dự thảo báo cáo, định hướng công việc của chi bộ tháng tới nên khi tổ chức họp ĐV phát biểu thảo luận sôi nổi, giúp chi bộ đề ra nghị quyết sát thực tế hơn. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã thực hiện tốt việc sinh hoạt các tài liệu tuyên truyền của cấp trên".

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCĐ và ĐV, 3 năm qua, Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác cán bộ. Đồng chí Châu Bách Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tiến hành các bước quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy trình, quy định; căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và xét chọn đối tượng đi đào tạo theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng cử những cán bộ có năng lực, triển vọng phát triển đi đào tạo nhằm xây dựng lực lượng kế thừa có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, BTV Đảng ủy phường đã cử 42 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 27 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 18 đồng chí học đại học chuyên môn. Không riêng Đảng ủy phường Ba Láng, thực hiện NQ03 của Quận ủy, các cấp ủy đảng trong quận đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ. Từ năm 2011 đến nay, toàn quận có 4 đồng chí được đào tạo sau đại học, 57 đồng chí được đào tạo đại học chuyên môn, 25 đồng chí học cao cấp chính trị - hành chính, 270 đồng chí được đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hầu hết các cán bộ được cử đi đào tạo đã vận dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đến nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và ĐV trong Đảng bộ quận Cái Răng được nâng lên. Hàng năm, TCĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) và ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao. Riêng năm 2013, có 97,9% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy và 99,2% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM, trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng TSVM và ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đã thực chất hơn. Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và ĐV, thời gian tới, cùng với thực hiện tốt các mặt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trong công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết