16/01/2021 - 05:59

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

(CT) - Ngày 15-1-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2020. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Thị Vĩnh Nghi, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và QCDC ở cơ sở. Trong đó, tăng cường công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của dân; nâng cao hiệu quả hoạt động QCDC ở các loại hình. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, hướng trọng tâm về cơ sở; thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dân vận, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” và các hoạt động an sinh xã hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và bền vững…

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, năm qua, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang được quan tâm thực hiện. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tham mưu tốt để các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”...

Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện QCDC ở cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường triển khai thực hiện QCDC các loại hình gắn với nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị. Vai trò giám sát việc thực hiện QCDC của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; kịp thời nắm bắt tình hình và phản ánh, đề xuất giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhất là người dân ở các vùng có triển khai dự án; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

Đồng chí Trần Việt Trường trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Trường trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết