01/01/2021 - 08:45

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

(CT) - Chiều 31-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Ðảng bộ thành phố; đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố, đến dự.

Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã kiểm tra, giám sát hơn 2.600 lượt tổ chức đảng, với gần 30.000 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm;… Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã phát hiện và thi hành kỷ luật 132 đảng viên vi phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố nhấn mạnh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng bộ thành phố năm 2020 đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng, trọng tâm là Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu: Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Tại hội nghị, có 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết