24/02/2018 - 17:36

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(CT)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT)” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTN để tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT; trong đó, tập trung ĐTN phi nông nghiệp cho LĐNT đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư lớn và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chuyển đổi nghề; ĐTN nông nghiệp cho bộ phận LĐNT để sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, ĐTN cho 5,5 triệu người, trong đó, 1,4 triệu người học nghề nông nghiệp, 4,1 triệu người học nghề phi nông nghiệp, ít nhất 80% người học có việc làm mới hoặc làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn; trình độ trung cấp, cao đẳng 1,66 triệu người, trong đó 0,4 triệu người học nghề nông nghiệp, 1,26 triệu người học nghề phi nông nghiệp. Đối tượng ĐTN là LĐNT từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi (đối với nam), đến 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp nghề học.

Cùng với tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm, định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu ĐTN, phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cũng như đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và xây dựng các mô hình ĐTN hiệu quả cho LĐNT từng ngành, lĩnh vực để triển khai nhân rộng…  

A.P

Chia sẻ bài viết