24/09/2017 - 17:19

Phong Điền

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Thời gian qua, công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ (CB) luôn được các cấp ủy đảng huyện Phong Điền chú trọng thực hiện. Qua đó, xây dựng động ngũ CB lãnh đạo, quản lý có trình độ, đủ năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái (giữa) tham gia cùng cán bộ ấp Nhơn Thọ 2 tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế.  

Thực hiện tốt công tác quy hoạch

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác CB, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Tổ chức tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện quy hoạch; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện quy hoạch CB bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Trong đó, chú trọng lựa chọn những CB có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã. Trong đó, ưu tiên lựa chọn CB trẻ, CB nữ và CB được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển. Công tác quy hoạch CB được thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, tức là số lượng quy hoạch một CB không quá 3 chức danh, một chức danh không quá 4 CB.

Đến nay, quy hoạch CB huyện Phong Điền (lần thứ nhất) giai đoạn 2020-2025 đã được BTV Thành ủy phê duyệt. Quy hoạch CB các xã, thị trấn (lần thứ nhất) giai đoạn 2020-2025 được BTV Huyện ủy phê duyệt. Hầu hết các CB được quy hoạch đều đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ CB nữ quy hoạch cấp ủy cấp huyện đạt 36,9%, cấp xã đạt trên 35%; tỷ lệ CB trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 14,29%. Tỷ lệ CB nữ và CB trẻ quy hoạch cấp ủy cấp xã đạt trên 35%. Sau khi quy hoạch CB được các cấp phê duyệt, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị thông báo công khai cho CB được quy hoạch biết để có hướng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, bộc bạch: “Tôi được Huyện ủy quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025, tôi luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và lòng tin của tập thể”. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo CB

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các cấp ủy đã đưa 17 CB đi học cao học, 21 CB đi học cao cấp lý luận chính trị và 167 CB đi học trung cấp lý luận chính trị. Song song với đào tạo tại các trường, Huyện ủy Phong Điền chú trọng đào tạo trong thực tiễn, nhằm giúp CB trưởng thành. Đến nay, Huyện ủy đã luân chuyển 6 CB từ huyện về làm bí thư Đảng ủy các xã; luân chuyển giữa các ngành huyện và điều động, phân công bổ nhiệm 30 CB. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá: “Hầu hết các CB được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đều nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến tích cực của địa phương, đơn vị”. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Đại Phước, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái. Đồng chí từng giữ chức Trưởng Phòng Tài chính huyện, đầu năm 2017, được luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái. Với quyết tâm tạo chuyển biến, đồng chí nhanh chóng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát thực tế; chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể. Đồng chí cũng thường xuyên đi cơ sở để vận động nhân dân thực hiện các phong trào, kịp thời giải quyết những phát sinh. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của xã đều đạt tiến độ; nhiều tuyến giao thông kết hợp đê bao đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp… Đồng chí Nguyễn Đại Phước nói: “Tôi phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để cùng Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, giúp bản thân trưởng thành hơn trong thực tiễn”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn mới, BTV Huyện ủy tiếp tục xem xét luân chuyển một số CB phòng, ban, ngành đoàn thể huyện về xã, thị trấn để đào tạo thực tiễn. Đồng thời, mạnh dạn phân công, bổ nhiệm CB trẻ, CB nữ trong diện quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý vào những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị để thử thách. Huyện ủy phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 tất cả các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đều kinh qua chức danh CB chủ trì ở cơ sở; CB nữ, CB trẻ trong cấp ủy cấp huyện đạt tỷ lệ theo quy định…

Bài, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết