21/05/2020 - 08:41

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Tân Phú, quận Cái Răng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đi vào cuộc sống. Qua đó, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Cán bộ phường Tân Phú thăm mô hình sản xuất của dân.

Thành tựu đáng trân trọng nhất là trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt 2,1 tỉ đồng, đạt 133,07% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các cơ sở kinh doanh sản xuất thương mại, dịch vụ hình thành và phát triển ổn định. Phường chủ động vận động nhân dân tăng diện tích cây ngắn ngày, rau màu, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất… Từ đó, năng suất và sản lượng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trên địa bàn phường có 1 hợp tác xã và 20 tổ kinh tế hợp tác đang hoạt động hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Ninh, khu vực Phú Thạnh, cho biết: “Với 2.000m2 đất trồng màu, tôi thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Nhờ cán bộ giới thiệu vay vốn, tôi có điều kiện đầu tư sản xuất. Đồng thời, qua tham dự các lớp tập huấn, hội thảo, giúp tôi có kinh nghiệm sản xuất hiệu quả”.

Trong nhiệm kỳ, phường đã thu hút được 59,2 tỉ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó, nhân dân đóng góp 2,6 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Mùi, ở khu vực Phú Thành, nói: “Vì sự phát triển của địa phương nên khi cán bộ phường vận động mở rộng đường ra 4m, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc. Đường được mở rộng, bê tông khang trang, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi”. Ngoài ra, cán bộ phường cũng thực hiện tuyến đường chiếu sáng công cộng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng chiều dài 21km, trị giá 610 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 268 triệu đồng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. 5 năm qua, phường xây mới, sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa, đạt 260% chỉ tiêu nghị quyết; xây dựng mới 44 căn nhà Đại đoàn kết, 4 căn nhà đồng đội và sửa chữa 6 căn. Nhân các dịp lễ, Tết, phường vận động được 2.329 phần quà, với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 33 hộ được giúp thoát nghèo. Hiện nay, toàn phường còn 7 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,34%) và 65 hộ cận nghèo.

Đi đôi với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Tân Phú tập trung thực hiện. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường phát triển 67 đảng viên mới, đạt 103% chỉ tiêu nghị quyết; có 674 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2019, phường Tân Phú đạt chuẩn văn minh đô thị. Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí Phạm Hùng Thống, Bí thư Đảng bộ phường Tân Phú, Đảng bộ phường xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đô thị. Bên cạnh đó là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực phát triển phường Tân Phú. Đảng bộ chọn khâu đột phá là tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông các tuyến liên khu vực mặt đường đạt từ 4m trở lên; phát triển nhân rộng mô hình trồng cây thanh nhãn thành cây chủ lực, đặc trưng của phường Tân Phú giai đoạn 2020-2025; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết