28/11/2022 - 10:23

Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Các tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) huyện Thới Lai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2022. Qua đợt kiểm điểm này, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm được phân tích, chỉ rõ để phát huy và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, CB, ĐV.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Thắng họp thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai xét công nhận Đảng bộ xã "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022.

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Xuân Thắng tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022 vào ngày 15-11. Tại hội nghị, BCH Đảng bộ xã phân tích những ưu điểm và kết quả đạt được trong năm 2022 là chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu đề ra, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tổ chức cho trên 98% ĐV học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và  pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo sản xuất lúa, rau màu, thủy sản đạt trên 101% kế hoạch; chỉ đạo nâng cấp 3 tuyến đường dài 4.800m; thu ngân sách đạt hơn 100% kế hoạch; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 95% dân số...

Cùng với đó, BCH Đảng bộ xã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của tập thể là tinh thần học tập nghị quyết của một số ít ĐV chưa cao; việc chỉ đạo nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả còn chậm; một số ĐV ít tham gia phát biểu trong họp lệ chi bộ; một vài chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa đạt yêu cầu, nhất là sinh hoạt chuyên đề; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác ở một vài chi bộ, ĐV chưa cụ thể…

Cùng với BCH Đảng bộ xã, tất cả 11 chi bộ trực thuộc và 166 ĐV Đảng bộ xã Xuân Thắng đã hoàn thành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2022. Qua kiểm điểm, 11 chi bộ được Đảng ủy xã công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 152 ĐV (tương đương 91,56%) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Đoàn Tiến Nhanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này, BCH Đảng bộ xã yêu cầu các cấp ủy viên chỉ đạo toàn diện ấp, cơ quan, đơn vị tăng cường nhắc nhở, nắm chặt tình hình tư tưởng ĐV; chỉ đạo nhân rộng các mô hình trồng nhãn Ido, cam, bưởi, na Thái ở ấp Thới Hòa B ra các ấp; xây dựng thương hiệu cam, bưởi, na Thái tại các ấp Thới Hiệp B, Thới Lộc và Thới Xuân. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác quản lý ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong họp lệ chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý có trọng tâm, trọng điểm…

Chi bộ Phòng Nội vụ huyện đã thực hiện xong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2022. Theo đồng chí Võ Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nội vụ, bên cạnh những ưu điểm, trong buổi kiểm điểm, Chi bộ và các ĐV thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của tập thể và các ĐV là công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho ĐV thuộc diện quy hoạch đôi lúc chưa đáp ứng với yêu cầu. Chi bộ chưa chọn và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề; các chi ủy viên đôi lúc bị chi phối nhiều bởi nhiệm vụ chuyên môn, chưa dành thời gian nhiều cho công tác Đảng. "Thời gian tới, Chi bộ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa vi phạm, biểu hiện suy thoái trong mỗi CB, ĐV của đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi CB, ĐV, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các mặt công tác" - đồng chí Võ Đức Minh nói về biện pháp khắc phục khuyết điểm của Chi bộ.

Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, đến nay, tất cả 3.675 ĐV thuộc diện đánh giá, 207 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đều đã hoàn thành đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2022. Các cuộc kiểm điểm của tập thể và ĐV đều có ủy viên thường vụ cấp ủy cấp trên đến dự và giám sát nên tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm đều được tập thể và ĐV phân tích làm rõ để phát huy và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi. Kết quả kiểm điểm, có 3.410 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ (tương đương 92,8%), 193 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (tương đương 93,23%). Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp xét và hoàn thành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trước ngày 30-11 này.

 

Chia sẻ bài viết