05/11/2022 - 10:52

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Chiều 4-11, tại tỉnh Cà Mau, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau điều hành tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -0

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau điều hành tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị… Công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cả Trung ương và địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -1

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một đề tài khó. Nhà báo viết đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Tọa đàm là dịp để các đại biểu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tìm giải pháp cụ thể, khả thi để giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình.

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -0

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tích cực tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi trách nhiệm, sâu sắc. Chia sẻ tại tọa đàm, Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã có bài tham luận xung quang chủ đề “Báo chí CAND góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trung tá Phan Đăng Trường khẳng định, trải qua các giai đoạn cách mạng, báo chí CAND luôn chú trọng, triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vai trò, hình ảnh của lực lượng CAND. 

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -0

Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Theo đồng chí Phó Tổng biên tập Báo CAND, để phát huy vai trò của báo chí CAND trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian tới cần phải tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và truyền thông trong đấu tranh bảo vệ tư tưởng của Đảng. Để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, các bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương cần huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, báo chí, truyền thông… chủ động tiến công phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo để phát hiện, đánh giá đúng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ tuyên truyền viên ở các đơn vị, địa phương về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là yêu nghề, dũng cảm trong hoạt động đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có các chính sách phù hợp để kích lệ, động viên đội ngũ này hăng say tận tụy với công việc. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm nếu có.

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0

Đại tá – Thạc sĩ Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND chia sẻ tại hội thảo,

Đại tá – Thạc sĩ Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND, chia sẻ xung quanh vấn đề làm thế nào để các địa phương có tác phẩm báo chí hay về  đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ?. Theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, thực tế thời gian qua, các nhà báo, nhất là các nhà báo ở địa phương ngại sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vì: Nội dung “khô”, cách thể hiện tác phẩm “khó”, người thực hiện “khổ”, đề tài “khiếp”.

Trước hết, để có một tác phẩm báo chí về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hay, hấp dẫn, có thể đạt giải báo chí cao thì nội dung của tác phẩm này phải bảo đảm tính Đảng và  tính “đúng”.  Về hình thức phải “đủ” và “đẹp”. Còn trong quá trình tác nghiệp thì phải “đi” “đến” “đọc” “đánh. Bên cạnh việc cổ vũ những mặt tích cực, những việc làm được, người làm báo cũng cần luôn sẵn sàng cho việc “đánh” vào những yếu kém, những việc chưa làm được ở từng cấp ủy, tránh một chiều trong tuyên truyền về xây dựng Đảng. Để các bài “đánh” hiệu quả, người làm báo cần phải có dũng khí, dám hy sinh vì lẽ phải.

Về kỹ năng và kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí tốt về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải có 10 chữ “T”: thông tin, tập thể, thận trọng, tỉnh táo và thẳng thắn.  

“Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí giúp đỡ để các nhà báo công tác tại các địa phương có nhiều thông tin hơn, tự tin hơn khi tác nghiệp và đặc biệt là có đủ tiền để  bảo đảm cuộc sống, yên tâm sáng tạo tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” – Đại tá Đỗ Phú Thọ nêu kiến nghị tại tọa đàm.

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ chia sẻ, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua các cơ quan báo chí ở TP Cần Thơ đã tập trung tuyên truyền về lĩnh vực này với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Báo Cần Thơ tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các sản phẩm báo chí, từ báo in cho đến báo điện tử ở tất cả các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer. Nội dung tuyên truyền trên Báo Cần Thơ phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm từng địa bàn. 

Theo đồng chí Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau cho biết, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau đã kịp thời có những bài viết phản bác lại những quan điểm sai trái với chủ trương chính sách của Đảng, bảo vệ nền tảng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, các hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, an ninh quốc gia, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc. Đồng thời, chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh bằng nhiều thứ tiếng để đấu tranh, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, bảo vệ quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi khẳng định, các tham luận đều tập trung khẳng định công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của các cơ quan báo chí, của người làm báo Việt Nam. Đồng thời, các ý kiến cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn dấn thân của các nhà báo, những khó khăn, thách thức với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch, những bài học, cách làm sáng tạo của từng đơn vị, cơ quan. Qua đó, đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Trần Lĩnh (Báo CAND)

Chia sẻ bài viết