18/07/2020 - 18:47

Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

 (CT)- Ngày 18-7-2020, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ (ÐHCT) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; các Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng Thành ủy… đến dự. Có 221 đại biểu đại diện cho 1.720 đảng viên của Ðảng bộ trường được triệu tập dự ÐH.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Trường ÐHCT triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được chú trọng. Hằng năm, trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên. Trường thực hiện vượt chỉ tiêu về mở ngành học mới ở các trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo được nâng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Ðảng bộ Trường ÐHCT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu xây dựng Trường ÐHCT trở thành một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu cả nước và đạt chuẩn quốc tế.

Các đảng viên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuyên môn, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị Trường ÐHCT quan tâm đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản đủ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Trường tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HÐH và hội nhập quốc tế; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo của đội ngũ giáo viên và sinh viên của Trường; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, tinh thần xung kích của sinh viên; tạo môi trường cho sinh viên được rèn luyện, cống hiến…

ÐH đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ÐH đảng các cấp và ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Trường; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Trường trong nhiệm kỳ mới. ÐH đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ Trường khóa mới là 25 ủy viên. Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy.

Ngày 19-7-2020, ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Trường ÐHCT lần thứ XII bế mạc.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết