25/01/2011 - 09:10

Năm 2011 ưu tiên kiểm toán ngân sách nhà nước

Ngày 24-1, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011.

Theo KTNN, kế hoạch kiểm toán năm 2011 sẽ triển khai theo các thứ tự ưu tiên như kiểm toán ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cũng như các tổ chức tài chính, ngân hàng, nhằm cung cấp thông tin sát thực, phục vụ công tác lãnh đạo và giám sát của Đảng và quốc hội.

KTNN cho biết sẽ triển khai 151 cuộc kiểm toán (tại 34 tỉnh và 20 bộ, cơ quan trung ương, quyết toán NSNN 2009, 5 cuộc kiểm toán chuyên đề, 28 tập đoàn doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, 39 dự án đầu tư xây dựng và 8 chương trình mục tiêu quốc gia, 16 đầu mối kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, tài chính Đảng) tăng 15,2% về số cuộc và gần 10% về quy mô so với năm 2010. Tổng KTNN Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong năm nay sẽ tập trung kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, tiếp tục đánh giá về chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó sẽ tiến hành các cuộc kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực, Than khoáng sản để làm cơ sở cho các đơn vị hình thành giá bán theo cơ chế thị trường; kiểm toán chuyên đề quỹ bình ổn xăng dầu, Tập đoàn Vinasin để phục vụ tái cơ cấu Tập đoàn trong thời gian tới.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết