30/10/2009 - 08:39

Năm 2010 ngành thuế sẽ tập trung thanh tra vào những đơn vị phát sinh nhiều khiếu kiện

Tổng Cục thuế vừa có Công văn số 4365/TCT-KTNB về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2010.

Trong công văn nêu rõ, các đơn vị cần tập trung thanh tra, kiểm tra vào những đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu tố, nội bộ mất đoàn kết, dư luận đưa tin xấu. Đơn vị cũng thanh tra trường hợp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp và phúc tra tại doanh nghiệp đối với những hồ sơ thanh kiểm tra có mâu thuẫn, không chính xác. Ngoài ra, các đơn vị tập trung thanh kiểm tra việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế, việc quản lý nợ thuế, thu thuế.

Theo số liệu báo cáo 9 tháng đầu năm, toành ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 1.144 cuộc. Kết quả thanh kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm và thiếu sót trong công tác: quản lý, tính thuế, thu nộp tiền thuế... Số tiền phải thu nộp ngân sách là 11.424 triệu đồng, số người vi phạm bị xử lý là 142 người (trong đó cán bộ, công chức thuế là 111 người, ủy nhiệm thu là 31 người).

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết