01/04/2023 - 21:07

Một thoáng sông quê...

Trần Thương Tính

Một sớm tôi về thăm lại bến sông

Hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng

Ðò xưa lững lờ con sóng

Chở vạt nắng gầy trong hốc mắt em sâu...

 

Một sớm tôi về bên mái nhà tranh

Hương khói bếp quyện vào ấu thơ chân trần lội ruộng

Cánh đồng xa những buổi dắt trâu về muộn

Thương giấc mơ cánh cò cõng nắng về ngang.

 

Một sớm tôi về ngồi khóc trên vai

Nghe gió rít từng hồi qua cửa

Cánh võng xưa ngọt lời ca dao khuya sớm

Giấc mơ xưa thấp thoáng những chân trời.

 

Một sớm tôi về tắm mát sông quê

Manh áo ngấn phèn đồng chua nước mặn

Lam lũ câu hò đường chiều bao bận?

Mái nhà xưa miền nhớ xanh mùa...

 

Chia sẻ bài viết