30/03/2023 - 09:22

Một số quy định về trợ giúp pháp lý miễn phí 

HOÀNG YẾN (Tổng hợp)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước TP Cần Thơ thực hiện TGPL miễn phí cho người được TGPL theo quy định. Qua đó, góp phần giúp người được TGPL bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ các đối tượng yếu thế trong xã hội. Báo Cần Thơ giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung nổi bật về đối tượng TGPL, phạm vi TGPL...

Người dân huyện Thới Lai tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu pháp luật do Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: T.NHUNG

Người dân huyện Thới Lai tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu pháp luật do Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: T.NHUNG

Theo quy định của Luật TGPL hiện hành,  người được TGPL gồm: người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; người có công với cách mạng; người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV.

Khi có yêu cầu TGPL, người được TGPL phải nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức thực hiện TGPL (trung tâm TGPL; chi nhánh TGPL; tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện TGPL/đăng ký tham gia TGPL) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, qua fax, hình thức điện tử. 

Theo quy định của Luật TGPL hiện hành, Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện TGPL thuộc một trong các trường hợp sau: người được TGPL đang cư trú tại địa phương, vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương, vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL thực hiện TGPL trong phạm vi hợp đồng. Tổ chức đăng ký tham gia TGPL thực hiện TGPL trong phạm vi đăng ký. TGPL được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Các hình thức TGPL bao gồm: tham gia tố tụng;  tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng.

Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL theo quy định của Luật TGPL và pháp luật về tố tụng. Người thực hiện TGPL tư vấn pháp luật cho người được TGPL bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL đại diện ngoài tố tụng cho người được TGPL trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để được TGPL miễn phí, các đối tượng thuộc diện TGPL miễn phí theo quy định phải có những giấy tờ chứng minh là người được TGPL. Theo Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL, giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng bao gồm: quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; quyết định phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, bằng Mẹ Việt Nam anh hùng, bằng Anh hùng, bằng Có công với nước; quyết định trợ cấp, phụ cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng... Giấy tờ chứng minh là người thuộc hộ nghèo là giấy chứng nhận hộ nghèo. Giấy tờ chứng minh là trẻ em gồm một trong các giấy tờ sau: giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu; văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là trẻ em; văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu TGPL là trẻ em. Giấy tờ chứng minh người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm một trong các giấy tờ sau: giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó; văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu TGPL là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó... và các loại giấy tờ hợp pháp khác do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định được người thuộc diện TGPL theo quy định của pháp Luật TGPL. Trong trường hợp những người thuộc diện được TGPL bị thất lạc các giấy tờ nêu trên thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó.

Chia sẻ bài viết