04/05/2016 - 19:53

Microsoft tách Cortana khỏi Google

 

Microsoft vừa công bố trợ lý ảo Cortana trên Windows 10 từ nay sẽ chỉ được sử dụng với máy tìm kiếm Bing và trình duyệt web Microsoft Edge, do đó Google và các máy tìm kiếm phía thứ ba khác chính thức bị cấm kết nối với Cortana. Lý do được Microsoft đưa ra là Cortana ngay từ đầu đã được phát triển để làm việc với Bing và nếu sử dụng với Google, sẽ không mang lại kết quả đáng tin cậy và chính xác nhất.

Người dùng vẫn được phép cài đặt các trình duyệt web phía thứ ba khác và sử dụng bất kỳ máy tìm kiếm nào khác trong Windows 10. Tuy nhiên, nếu thích Cortana, họ phải chấp nhận với các lựa chọn mặc định của Microsoft dành cho trợ lý ảo này. (Theo Softpedia)

Chia sẻ bài viết