29/04/2009 - 14:19

Luân chuyển, tăng cường cán bộ, trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

Đối tượng luân chuyển là các cán bộ, công chức (CBCC) ở cơ quan cấp tỉnh, huyện có tuổi đời không quá 40; đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác; am hiểu hệ thống chính trị cấp xã với những nét đặc thù ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Thời hạn luân chuyển, tăng cường từ 3-5 năm. CBCC luân chuyển, tăng cường phải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương và việc thi hành công vụ của CBCC xã đảm bảo chuyên môn, chuyên nghiệp hóa; tổ chức thực hiện phát triển sản xuất, khai thác thế mạnh của địa phương, nâng cao mức sống của nhân dân; làm chuyển biến tích cực KT-XH của địa phương; thực hiện tốt việc phát triển, bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao bình đẳng giới...

Về quyền lợi, CBCC khi luân chuyển, tăng cường sẽ được giữ nguyên lương, phụ cấp chức vụ và biên chế ở cơ quan cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phụ cấp cao hơn thì được hưởng phụ cấp theo mức cao nhất. Hết thời hạn luân chuyển, cơ quan cũ có trách nhiệm bố trí ngay công việc phù hợp. Trong thời gian luân chuyển mà hoàn thành nhiệm vụ thì CBCC được xét dự thi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn 12 tháng và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo thích hợp khi cơ quan có nhu cầu.

Quyết định số 70/2009/QĐ-TTG có hiệu lực thi hành ngày 12-6-2009.

Chia sẻ bài viết