03/09/2020 - 20:30

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm đúng quy định, đúng người, đúng việc, chống chạy chức, chạy quyền 

(CT)- Chiều 3-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 9-2020. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đến dự.

Thường trực Thành ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. 

Trong 8 tháng năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tham mưu hoàn thiện nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 12 khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ðồng thời, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu phối hợp thẩm định 622 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý. Ban Tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo hoàn thành đại hội (ÐH) đảng cấp cơ sở và cơ bản hoàn thành ÐH đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng; tích cực chuẩn bị tổ chức ÐH đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng Ðảng gắn với chuẩn bị nhân sự ÐH đảng các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu: Ban Tổ chức các cấp ủy tập trung tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt dự thảo các văn kiện trình ÐH đảng bộ cấp tỉnh. Trong đó, báo cáo chính trị trình ÐH cần đánh giá sát những kết quả, hạn chế, nguyên nhân để phát huy và khắc phục; đề ra nhiệm vụ giai đoạn mới phù hợp, nhằm khơi dậy niềm tin của nhân dân; báo cáo kiểm điểm cần thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, khuyết điểm để đề ra giải pháp khắc phục ở nhiệm kỳ mới.

Ban Tổ chức các cấp tham mưu chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy ÐH đảng bộ cấp tỉnh phải bảo đảm chặt chẽ, đúng theo quy định của Trung ương; giới thiệu, thẩm định kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng quy định, lựa chọn đúng người, đúng việc, trên cơ sở phát huy dân chủ và có sự tập trung lãnh đạo. Trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy, cần chú trọng làm tốt công tác đánh giá cán bộ; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, chính sách đối với cán bộ; chú trọng thực hiện tốt cơ cấu, nhưng không vì nặng về cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn cấp ủy; thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Xây dựng phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức ÐH đúng quy định, Ðiều lệ Ðảng trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết