29/04/2017 - 08:02

Lấy ý kiến về logo và slogan du lịch Cần Thơ

(CT)- Trung tâm Phát triển Du lịch (PTDL) TP Cần Thơ công bố và lấy ý kiến về logo (biểu trưng) và slogan (khẩu hiệu) du lịch Cần Thơ, từ đây đến hết ngày 20-5-2017.

Từ tháng 10-2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức thi bình chọn sáng tác logo và slogan du lịch Cần Thơ. Hội đồng bình chọn đã nhận 112 tác phẩm thiết kế logo, 105 slogan. Qua ba đợt bình chọn, Hội đồng thống nhất chọn logo mã số 105-LG023CT.6 (ảnh) và slogan mã số 74-SG025CT.3: "Đô thị miền sông nước". Từ kết quả này, Hội đồng bình chọn tổ chức lấy ý kiến, trước khi công bố và đưa vào sử dụng chính thức. Các đóng góp gửi về Trung tâm PTDL TP Cần Thơ, số 98, Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; hoặc email: trungtamptdl@cantho.gov.vn, điện thoại: 07106 252 527.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết