28/02/2023 - 19:40

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Ðất đai đối với các nội dung liên quan đến tài chính đất đai 

(CT) - Ngày 28-2, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính trong dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ðồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Theo Bộ Tài chính, sau 10 năm tổ chức thi hành Luật Ðất đai, công tác quản lý đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ trong việc huy động, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Trong đó, chính sách tài chính lĩnh vực đất đai từng bước được hoàn thiện, làm cơ sở thu hút các khoản thu vào ngân sách nhà nước... Chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất góp phần quan trọng để thu hút đầu tư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khung giá, bảng giá đất được xây dựng theo quy định, có tính đến giá đất ổn định trên thị trường. Dù đạt những kết quả quan trọng nhưng sau gần 10 năm thi hành các quy định tại Luật Ðất đai, trong đó có các quy định về tài chính đất đai, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, chính sách tài chính lĩnh vực đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, chưa hạn chế tình trạng vi phạm, lãng phí về đất đai, cơ cấu nguồn thu từ đất đai chưa bền vững.

Tại hội nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, xin ý kiến liên quan đến lĩnh vực do Bộ Tài chính phụ trách được quy định tại dự thảo Luật Ðất đai sửa đổi, gồm các quy định về tài chính đất đai, các quy định khác có liên quan đến nội dung tài chính về đất đai. Các nội dung chưa quy định tại dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) nhưng trong quá trình thực hiện còn có ý kiến khác nhau hoặc còn khó khăn, vướng mắc cần quy định chi tiết tại dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) hoặc các văn bản quy định chi tiết. Theo đó, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề tài chính đất đai, các khoản thu từ đất, đấu giá đấu thầu quyền sử dụng đất, phân chia nguồn thu từ đất cho Trung ương và địa phương, phương pháp xác định giá đất, mối quan hệ giữa Luật Ðất đai với các Luật khác như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các đại biểu cũng đề xuất các nội dung liên quan đến phân cấp Trung ương và địa phương trong quản lý đất đai, mối quan hệ giữa thời điểm quyết định giao đất, định giá, xác định mức thu để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư, nhà nước và các tổ chức khác…

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Ðức Chi, khẳng định: Các ý kiến phát biểu tại hội nghị là thông tin quan trọng để Bộ Tài chính tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu để phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Chính phủ được giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đặc biệt là những nội dung liên quan đến tài chính đất đai, tài sản công, quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tài chính từ Trung ương đến địa phương trong Luật, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai quan trọng của đất nước theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước, mong đợi của mọi tầng lớp nhân dân, khắc phục các tồn tại, bất cập trong thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai hiện nay.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết