28/02/2024 - 23:05

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ 

(CT) - Ngày 28-2, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số năm 2023 và công bố Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện năm 2023.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện CCHC.

Trong năm 2023, thành phố thực hiện đạt 100% nhiệm vụ, hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch CCHC đã đề ra. Các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt so với yêu cầu, như: tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 42,4% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 30%). Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả hệ thống thông tin của các cấp chính quyền đạt 55% (chỉ tiêu được giao là 50%)… Công tác kiểm tra CCHC được tăng cường, kết quả đã đề nghị các đơn vị xử lý khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác này. Về tổ chức bộ máy, giai đoạn 2015-2023, đã sắp xếp, giải thể 109 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 17,6%; tinh giản và cắt giảm 249 biên chế trong cơ quan hành chính và 4.776 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2023, theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, hầu hết các đơn vị, địa phương đều có sự cải thiện, gia tăng về điểm số. Ðiều này cho thấy các đơn vị, địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo trong việc thực hiện tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC. Ðối với cấp sở, có 8 đơn vị được xếp loại rất tốt, 10 đơn vị xếp loại tốt, 2 đơn vị xếp loại khá, không có đơn vị xếp loại trung bình, kém. Kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đứng đầu bảng xếp hạng, các Sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần lượt xếp thứ 2, thứ 3. Ðứng cuối bảng xếp hạng là Sở Tài nguyên và Môi trường. Ðối với cấp huyện, huyện Phong Ðiền đứng đầu bảng xếp hạng; huyện Vĩnh Thạnh xếp thứ 2, trong khi quận Ninh Kiều xếp cuối bảng.

Về kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, đối với cấp sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đứng đầu bảng, xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về Sở Giáo dục và Ðào tạo, Sở Nội vụ. Ðối với cấp huyện, huyện Thới Lai đứng đầu bảng, trong khi quận Ô Môn xếp cuối bảng.

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn chậm; tỷ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Hệ thống công nghệ thông tin của các cấp chưa được liên kết đồng bộ, hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, thiếu tính chủ động; trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin chưa đáp ứng nhu cầu của đơn vị trong giải quyết TTHC.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, với tinh thần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và công chức về chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Ðồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ; quán triệt trong đội ngũ công chức, viên chức về đạo đức công vụ, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, thực thi công vụ, với tinh thần chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; có giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm, đặc biệt quan tâm việc tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và hồ sơ trễ hẹn, phục vụ người dân tốt hơn.

Dịp này, có 15 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện CCHC được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết