07/05/2017 - 18:15

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thu thuế

Chi bộ 2, thuộc Đảng bộ Chi cục Thuế quận Bình Thủy được Quận ủy chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm nhiệm kỳ 2017-2020 để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở khối cơ quan, đơn vị trước khi tổ chức ĐH. Tại ĐH, Chi bộ đã đánh giá sát thực tế những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, tạo sự đột phá trong công tác thu thuế.

Chi bộ 2 có nhiệm vụ lãnh đạo 3 đội nghiệp vụ gồm: Đội Kê khai – kế toán thuế - tin học – nghiệp vụ - dự toán, Đội trước bạ - thu nhập cá nhân – thu khác và Đội thuế liên phường Bình Thủy – Long Hòa – Long Tuyền. Theo đồng chí Nguyễn Minh Đang, Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ qua, chi bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, chi bộ kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm, giúp cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Bảo Như, ĐV của chi bộ, bộc bạch: "Được chi ủy và ĐV trong chi bộ thường xuyên nhắc nhở, phê bình, góp ý, tôi đã khắc phục được sự nóng nảy; nhã nhặn hơn trong tiếp xúc, hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế; nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao…". Các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ khẳng định, nhờ triển khai nhiều biện pháp giáo dục và quản lý, nhiệm kỳ qua, chi bộ không có CB, ĐV, CC vi phạm; hàng năm 100% CB, ĐV CC hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên, công chức Đội trước bạ - thu nhập cá nhân – thu khác hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục nộp thuế trước bạ.

Song song đó, chi bộ chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp thực hiện tốt công tác thu thuế. Đồng chí Lê Hữu Phương, Đội trưởng Đội thuế liên phường Bình Thủy – Long Hòa – Long Tuyền, nói: "Theo chỉ đạo của chi bộ, chúng tôi thường xuyên phối hợp với CB, CC các phường tiến hành rà soát để khai thác nguồn thu từ các công trình xây dựng dân dụng trong dân, nguồn thu từ các hộ kinh doanh mới phát sinh, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng. Nhờ vậy, hàng năm, Đội thực hiện thu tổng nguồn đạt và vượt dự toán trên giao và tổng nguồn thu mỗi năm tăng 15%, tỷ lệ nợ đọng nằm ở mức dưới 5% so với tổng nguồn thu".

Theo đồng chí Nguyễn Minh Đang, Bí thư Chi bộ, với nỗ lực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thuế, hằng năm, tất cả 3 đội nghiệp vụ do chi bộ lãnh đạo, đều thực hiện thu thuế đạt và vượt dự toán trên giao; tổng thu thuế của 3 đội chiếm tỷ lệ trên 50% tổng thu của Chi cục, riêng năm 2016 chiếm tỷ lệ 54% và 3 tháng đầu năm 2017 chiếm tỷ lệ 59% tổng thu của Chi cục. "Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và công tác thu thuế, hằng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2016 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu" – đồng chí Nguyễn Minh Đang nói.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, tại ĐH nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế… Đồng chí Nguyễn Minh Đang, Bí thư Chi bộ, cho biết, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH chi bộ đề ra, thời gian tới, Chi ủy sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết, trên cơ sở đó, Chi ủy giao từng đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tháng, quý, năm. Chi ủy chỉ đạo các Đội rà soát, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thu thuế. Đồng thời, Chi ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát giúp CB, ĐV, CC nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm phát sinh; quan tâm cập nhật kiến thức, chính sách mới về thuế cho CB, ĐV, CC.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết