07/06/2021 - 08:51

Lan tỏa hành động làm theo gương Bác 

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Ðiền đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giao lưu, gặp gỡ các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 ở huyện Phong Ðiền. Ảnh: HỒNG VÂN

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Ðiền, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, triển khai quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến CB, ÐV và nhân dân. Thực hiện chuyên đề toàn khóa và hằng năm, các cấp ủy chọn những nội dung “làm theo” gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tất cả CB, ÐV đăng ký học tập và “làm theo” gương Bác bằng những hành động thiết thực. Ðây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng ÐV, CB, công chức cuối năm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã lan tỏa sâu rộng để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Nguyễn Út Em, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương. Qua thực hiện, các ÐV trong Chi bộ tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, như: năm 2020 chỉ đạo sản xuất ngành nông nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu năm; vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao được 921,2ha, đạt 460,6% so với nghị quyết năm; chứng nhận 4 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) cho nông dân, xây dựng các điểm trình diễn chuyển giao các tiến bộ KHKT; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP…

Những năm qua, Chi bộ ấp Thới Bình, xã Giai Xuân phát huy tinh thần đoàn kết của CB, ÐV và nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những việc làm thiết thực. Chỉ tính trong 2 năm (2019 -2020), CB, ÐV ấp đã vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động trị giá 3,5 tỉ đồng cùng với huyện hỗ trợ xi măng nâng cấp 7.000m đường trong ấp khang trang. Ðến nay, các tuyến đường chính trong ấp được bê tông, lưu thông dễ dàng. CB, ÐV ấp nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân: hỗ trợ người dân vay vốn để phát triển kinh tế, học tập; vận động xã hội hóa quà, tập, xe đạp, học bổng… tặng hộ nghèo, cận nghèo. Ðồng chí Phạm Kim Thửng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Bình, cho biết: “Các hành động thiết thực của CB, ÐV đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Chi bộ đề ra hằng năm. Nhiều tuyến giao thông được bê tông khang trang; ấp không còn hộ nghèo; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Phong Ðiền đã thực hiện 518 mô hình mang lại hiệu quả cao, như các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu nhập cao và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương; nhiều hộ dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, tài sản trên đất làm đường giao thông; huy động xã hội hóa xây dựng nhà Ðại đoàn kết, giảm nghèo, nhận giúp đỡ học sinh nghèo... Trong đó, điển hình như mô hình Tổ hợp tác sầu riêng ở ấp Tân Thành (xã Nhơn Nghĩa) có 18 hộ tham gia trồng 12ha, lãi 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/ha/năm; hợp tác xã vườn cây ăn trái ấp Trường Thọ 2A (xã Trường Long) có 26 thành viên tham gia trồng sầu riêng, xoài, mít… với diện tích 24,9ha doanh thu bình quân hơn 700 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động…

Các địa phương trong huyện cũng có nhiều cá nhân tiêu biểu trong hành động “làm theo” gương Bác. Nổi bật như ông Nguyễn Văn Rớt ở xã Giai Xuân tích cực vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường, nhà tình thương và nhiều phần quà hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; ông Tăng Hùng Kiệt ở xã Giai Xuân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài; ông Lê Văn Thạnh ở xã Trường Long là nông dân sản xuất giỏi, với mô hình làm ruộng, vườn kết hợp nuôi cá cho thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm và hỗ trợ 6 nông dân cùng thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao… Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn huyện Phong Ðiền có 77 tập thể, 213 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

THANH THY

Chia sẻ bài viết