20/08/2010 - 07:43

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm thực hiện có kết quả việc củng cố, ổn định và phát triển Tập đoàn Vinashin

Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 8-2010 tại Hà Nội. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đến báo cáo về quá trình xây dựng và phát triển; những hạn chế, yếu kém và sai phạm của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); hướng khắc phục và định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định từ khi thành lập vào năm 1996 đến nay, Tập đoàn Vinashin đã có bước phát triển nhanh trên nhiều mặt: bước đầu hình thành được cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng, có trình độ công nghệ tiên tiến và khá đồng bộ của ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển; đội ngũ trên 70.000 cán bộ, công nhân kỹ thuật, trong đó nhiều người có tay nghề khá, có khả năng đóng được nhiều loại tàu phục vụ cho nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của nền kinh tế, quốc phòng, an ninh và cho xuất khẩu; xây dựng được một số cơ sở công nghiệp phụ trợ, nâng cao một bước tỷ lệ nội địa hóa trong đóng và sửa chữa tàu biển...

Tuy nhiên, hiện nay, Vinashin đang gặp khó khăn rất lớn, bộc lộ nhiều yếu kém, sai phạm nghiêm trọng. Tập đoàn đầu tư mở rộng quá nhanh, quy mô lớn, một số dự án trái với quy hoạch được phê duyệt, dàn trải trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, có lĩnh vực không liên quan đến công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, trong đó nhiều lĩnh vực kém hiệu quả, có nhiều công ty, dự án thua lỗ nặng nề; tình hình tài chính đứng trước bờ vực phá sản... Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát và có thể khắc phục được, nhưng nếu không có các chính sách, biện pháp đúng đắn, kịp thời, tình hình của Vinashin có thể ảnh hưởng xấu, các đơn vị được nhận chuyển giao, ngân sách nhà nước, sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế, việc làm và thu nhập của cán bộ, công nhân Tập đoàn và nhiều hộ gia đình nông dân nơi có đất bị thu hồi...

Khẳng định ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng cho biết Tập đoàn Vinashin cơ cấu lại theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá IX) và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 10/4/2009 của Bộ Chính trị về việc thí điểm mô hình Tập đoàn kinh tế; chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: Công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân công nghiệp tàu biển. Khẩn trương đánh giá lại chính xác, khách quan, trung thực tình hình hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn, các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư của Tập đoàn để có phương án sắp xếp, xử lý cụ thể, phù hợp, theo hướng: Chỉ giữ lại Tập đoàn Vinashin 3 lĩnh vực chính nói trên; bán, chuyển nhượng, chuyển giao, cổ phần hóa các lĩnh vực còn lại cho các tổ chức kinh tế và cá nhân khác có nhu cầu phù hợp pháp luật hiện hành, sớm thu hồi vốn để tập trung cho nhiệm vụ xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu biển và trả nợ...

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần thống nhất tư tưởng, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, bảo đảm thực hiện có kết quả việc củng cố, ổn định và phát triển Tập đoàn Vinashin. Kiên quyết không để từ việc yếu kém, sai phạm ở Tập đoàn Vinashin mà phủ nhận thành tựu to lớn, toàn diện đạt được của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trong các năm qua; phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết