26/09/2012 - 22:18

Kỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 26-9, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (25/9/1992 - 25/9/2012). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chúc mừng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và thành viên của Ủy ban qua các thời kỳ.

Ngày 25-9-1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 9 đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Với địa vị pháp lý là một cơ quan của Quốc hội, Ủy ban có 3 chức năng cơ bản là thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo và các dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; kiến nghị các vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Trải qua 20 năm, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 10 dự án luật, 18 dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó có những dự án luật, pháp lệnh quan trọng như Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp…Ủy ban đã tiến hành hàng trăm cuộc giám sát bằng nhiều hình thức với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh việc xem xét các báo cáo, giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban đã tổ chức các đoàn giám sát theo chuyên đề, tăng cường các hoạt động khảo sát.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Ủy ban Quốc phòng, an ninh đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược, trong đó, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong bối cảnh này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục nắm vững nhiệm vụ, bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động tham mưu cho Quốc hội đề ra các chính sách, pháp luật phù hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết