30/03/2023 - 20:05

Ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Thành đoàn Cần Thơ và VNPT Cần Thơ 

(CT) - Chiều 30-3, Thành đoàn Cần Thơ và VNPT Cần Thơ thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số (ảnh). Hoạt động nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, UBND TP Cần Thơ về chuyển đổi số, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Mục tiêu hợp tác, triển khai các hoạt động chuyển đổi số thông qua phát triển các sản phẩm số hóa của VNPT trên đối tượng là đoàn viên, thanh niên, mở rộng đến đối tượng là người dân trên địa bàn TP Cần Thơ. Phối hợp tuyên truyền nội dung về chuyển đổi số trong các tổ chức đoàn và cộng đồng dân cư. Thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở đoàn, đoàn thanh niên dẫn dắt, tiên phong áp dụng và hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai. Ưu tiên triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng ứng dụng VNPT Money trong hệ sinh thái số của VNPT.

Theo thỏa thuận hợp tác, Thành đoàn Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Phổ biến kế hoạch phối hợp này đến các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên. Phối hợp VNPT Cần Thơ triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc để đạt được các mục tiêu đặt ra, theo từng nội dung chương trình. VNPT Cần Thơ đảm bảo tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ triển khai hiệu quả. Bố trí nhân lực tổ chức tập huấn và phối hợp triển khai cho các cơ sở đoàn, tổ công nghệ số cộng đồng… với các nội dung như chuyển đổi số trong cải cách hành chính, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt… Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đoàn bộ thành phố dựa trên kết quả hợp tác triển khai. Biểu dương, khen thưởng đối với các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả. 

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết