15/02/2014 - 09:34

Ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác tuyên giáo năm 2014

(CT)- Ngày 14-2-2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo đầu năm 2014.

Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Năm 2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo với 45 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Bộ phận giúp việc Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo; triển khai Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và thông báo kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác khoa giáo ở cơ sở; chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên tại các quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong văn học, nghệ thuật; theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền về nội dung Hiến pháp (sửa đổi), các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và định hướng của thành phố; củng cố mạng lưới công tác viên dư luận xã hội các cấp và tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trên địa bàn…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cho Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác tuyên giáo năm 2014.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết