26/02/2019 - 11:11

Ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019 

 (CT)- Ngày 25-2-2019, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019 (ảnh). Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự.

 

Đây là hoạt động thường niên của BTG quận, huyện ủy; BTG, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện trong thành phố. Qua đó nhằm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Tuyên giáo nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng để đạt nhiều thành tích và thắng lợi; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành ủy “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”; tạo bước đột phá mới, thi đua thực hiện nhiệm vụ giữa các địa phương, đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác năm 2019 của BTG Thành ủy; hướng dẫn thang điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo, Tuyên huấn và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện công tác Tuyên giáo thời gian tới ngày một tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo, Tuyên huấn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí lưu ý thời gian tới, BTG các cấp tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Thành ủy trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết