06/06/2012 - 22:39

Nhịp cầu dân cử

Kiên quyết xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ

Cử tri thành phố phản ánh thời gian gần đây, hành vi chống người thi hành công vụ (CNTHCV) trên các lĩnh vực như: khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, an toàn giao thông, kiểm lâm,.... đáng báo động. Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, phổ biến tuyên truyền ý thức tôn trọng pháp luật của công dân nhằm đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật. Công văn trả lời của Bộ Công an, do Bộ trưởng Trần Đại Quang ký, như sau:

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, một số loại tội phạm gia tăng; trong đó, có loại tội phạm CNTHCV và các hành vi hành hung, trả thù những cán bộ, người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật.

Trước tình hình tội phạm CNTHCV gia tăng, phức tạp, ngày 27-9-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phát rừng và CNTHCV; ngày 1-11-2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCA chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm CNTHCV.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ngành, các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; trọng tâm là:

- Nâng cao nhận thức về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm CNTHCV. Coi việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết, xử lý các vụ CNTHCV là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong tình hình hiện nay để bảo vệ cán bộ, củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa các lực lượng thực thi công vụ với nhân dân.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Tập trung, rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm CNTHCV nói riêng.

- Triển khai các biện pháp nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật và có nguy cơ cao về CNTHCV.

- Chỉ đạo các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân khẩn trương điều tra làm rõ các vụ CNTHCV; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử các vụ án điểm để tuyên truyền, giáo dục, răn đe....

Quá trình thực hiện, các ngành chức năng thường xuyên trao đổi, phối hợp liên ngành, sơ kết, rút kinh nghiệm, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện kiên quyết, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng CNTHCV.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết