18/08/2010 - 07:48

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ và bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

* Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố giám sát công tác xây dựng cơ bản tại các quận, huyện

(CT)- Ngày 17-8-2010, Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của Thành ủy Cần Thơ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ, đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã ghi nhận: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã lãnh đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định thực hiện QCDC đến người lao động (NLĐ). Hàng năm, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên và hội nghị NLĐ để công khai kết quả sản xuất kinh doanh trong năm; phương hướng nhiệm vụ của năm sau cho toàn thể cổ đông và NLĐ của công ty đóng góp ý kiến và biểu quyết quyết định. Các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp NLĐ, công ty đều công khai cho NLĐ biết. Việc xét nâng lương, nâng bậc thợ, khen thưởng, kỷ luật, xây dựng thỏa ước lao động tập thể... được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ. Đến nay, tất cả NLĐ của công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, được bảo đảm thời gian làm việc, nghỉ ngơi; được chi trả lương, phụ cấp ăn giữa ca, chế độ bảo hộ lao động đúng quy chế của công ty. Ban Giám đốc chú trọng phát huy quyền làm chủ của NLĐ trong đóng góp xây dựng công ty, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho NLĐ. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế như: Chưa thành lập Ban Chỉ đạo QCDC, chưa xây dựng quy chế khen thưởng, chưa thành lập hội đồng hòa giải cơ sở; kỷ luật NLĐ chưa đúng trình tự, thủ tục quy định... Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty nhanh chóng khắc phục những hạn chế trên. Đồng chí lưu ý, thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cần quan tâm triển khai những chế độ liên quan đến quyền lợi của NLĐ để NLĐ nắm; tiến hành rà soát, xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể và rà soát, bổ sung các quy chế khác theo quy định, nhằm thực hiện tốt QCDC trong công ty.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, do đồng chí Trần Oanh Liệt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Trưởng đoàn, thời gian qua, lãnh đạo đơn vị quan tâm triển khai các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, địa phương về thực hiện QCDC đến cán bộ viên chức (CBVC), người bệnh và thân nhân người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện cũng quan tâm xây dựng các quy định về công khai thực hiện QCDC như: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng quy tắc ứng xử với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh... Việc nâng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo... đều được công khai dân chủ. Hàng năm, đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC thông qua các quy chế và công khai các khoản thu, chi, bầu ra Ban Thanh tra nhân dân. Bệnh viện cũng chú trọng thực hiện cải cách hành chính như công khai quy trình, thủ tục hành chính đối với người dân, niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, các lệ phí... ở những nơi dễ nhìn thấy; bố trí hòm thư góp ý và công khai số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện... Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện cũng nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện QCDC như: vẫn còn xảy ra một số trường hợp thực hiện nội quy và quy chế chưa nghiêm túc; một số nhân viên thái độ phục vụ chưa tốt; CBVC chưa phát huy hết tinh thần làm chủ trong đấu tranh, phê bình cũng như trong kiểm tra, giám sát nên vẫn còn xảy ra thắc mắc... Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của bệnh viện trong thực hiện QCDC thời gian qua, đồng thời lưu ý lãnh đạo bệnh viện cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các khoa, phòng; phát huy tốt vai trò giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân. Trong thực hiện cải cách hành chính cần bố trí phòng dành riêng tiếp dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những thắc mắc của CBVC và nhân dân...

* Ngày 17-8-2010, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố, đã giám sát công tác xây dựng cơ bản (XDCB) những tháng đầu năm 2010, tình hình chuẩn bị cho kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011, công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn,... tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Qua giám sát, đoàn giám sát nhận định công tác XDCB những tháng đầu năm 2010 của quận Cái Răng và huyện Phong Điền đã có chuyển biến tích cực, tiến độ giải ngân đạt cao (quận Cái Răng xếp thứ 2 và huyện Phong Điền xếp thứ 3 toàn thành phố), nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các địa phương đang tích cực hoàn tất hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị cho kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011... Hiện nay, khó khăn chung của hai địa phương này là có nhiều công trình bức xúc cần đầu tư, nhưng nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng nhu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn những vướng mắc; một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án khu dân cư chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân...

Đoàn giám sát yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các công trình XDCB năm 2011 để được bố trí đầu tư xây dựng; xúc tiến nhanh thủ tục thành lập Trung tâm Khai thác quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện để có kế hoạch khai thác quỹ đất, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người dân; thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi hoặc xóa bỏ các quy hoạch chậm thực hiện. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tìm nguồn bổ sung vốn góp phần đẩy nhanh tiến độ XDCB.

NHÓM PV CT

Chia sẻ bài viết