19/10/2016 - 20:43

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời trong công tác cải cách hành chính

Theo đánh giá của ngành chức năng, đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP Cần Thơ đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) đã giảm đáng kể; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp dần phát huy hiệu quả thiết thực… Song, thực tế ở các địa phương, đơn vị công tác CCHC vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục để thu hút đầu tư, phục vụ cá nhân, tổ chức ngày một tốt hơn…

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, Đoàn kiểm tra do ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố làm Trưởng đoàn, đã ghi nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị được bố trí khang trang, tiện nghi; có sổ ghi chép tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ; có trang bị hệ thống loa phát thanh, bấm số thứ tự và cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, qua kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tại đơn vị này, cho thấy các hồ sơ đều thực hiện đúng quy định về thành phần và thời gian giải quyết. Hơn nữa, đơn vị đã ứng dụng nhiều phần mềm hệ thống thông tin trong quản lý của ngành như phần mềm:"Hệ thống thông tin quản lý nhân khẩu TP Cần Thơ"; "Hệ thống thông báo lưu trú qua mạng"; "Hệ thống quản lý cầm đồ trực tuyến"; "Hệ thống cấp và quản lý chứng minh nhân dân và căn cước công dân"… Đơn vị có triển khai việc áp dụng quy trình ISO 9001:2008 cho các thủ tục hành chính từ năm 2015. Kiểm tra hồ sơ trong thời gian vận hành thí điểm của đơn vị, cho thấy các hồ sơ được thực hiện đầy đủ trình tự, đúng thành phần, giải quyết đúng hẹn…

 Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ  hướng dẫn người dân làm thủ tục tại buổi cấp Thẻ căn cước công dân lưu động tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Sở Giao thông vận tải thành phố cũng đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác CCHC. Đến nay, Sở đã triển khai tốt dịch vụ công mức độ 3 (6/127 thủ tục hành chính). Qua kiểm tra 3 hồ sơ phát sinh trong năm 2016, kết quả các hồ sơ này đều giải quyết trước hẹn, thực hiện kiểm soát việc luân chuyển hồ sơ, thành phần hồ sơ đúng quy định…

Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, công tác tự kiểm tra được các đơn vị chú trọng hơn so với trước đây, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình tự kiểm tra. Các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra như: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND quận Cái Răng, UBND quận Ô Môn, huyện Thới Lai. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và tổ chức triển khai rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã ban hành; kịp thời phát hiện những quy định chồng chéo, không còn phù hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Qua rà soát, các đơn vị tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để phù hợp với quy định hiện hành. Hầu hết, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định đã được UBND thành phố công bố; các thủ tục hành chính cơ bản giải quyết đúng theo thời gian quy định.

Theo ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, qua kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đúng quy định; thực hiện mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và ghi chép đầy đủ các thông tin phục vụ cho yêu cầu theo dõi, báo cáo; có phiếu hẹn hồ sơ. Bên cạnh đó, các đơn vị đã bố trí chỗ tiếp công dân thuận tiện, cán bộ, công chức đều đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ, niêm yết đầy đủ về thời gian làm việc và số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức và công dân. Đa số các đơn vị được kiểm tra đều bố trí công chức phụ trách Bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tại mỗi đơn vị, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên từ 3 đến 5 hồ sơ, hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hẹn, thành phần hồ sơ đảm bảo theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND thành phố, không có yêu cầu hồ sơ ngoài quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra tại các sở, ngành, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số hạn chế. Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở các quận, huyện vẫn còn xảy ra tình trạng trễ hẹn. Nguyên nhân do mới thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp nên thủ tục hành chính có sự thay đổi, việc cập nhật, bổ sung thủ tục ở địa phương không kịp thời, việc chuyển trả hồ sơ qua đường bưu điện chậm so với thời gian quy định đối với các quận, huyện xa, từ đó dẫn đến việc trễ hẹn. Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ được nhập vào phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức còn thấp. Một số đơn vị chưa sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, các phòng chuyên môn không tham gia xử lý quy trình trên phần mềm hoặc không nhập hồ sơ vào phần mềm dẫn đến tình trạng thống kê báo cáo số liệu cho Đoàn kiểm tra không khớp thực tế… Ông Lư Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Qua kiểm tra, công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn một vài hạn chế và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới như: Tập huấn việc sử dụng phần mềm cho tất cả các công chức có tham gia vào quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo số liệu thống kê trên phần mềm đúng với thực tế giải quyết…".

Theo ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, sắp tới, Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy định về giờ làm việc của CBCCVC thuộc quyền quản lý, nhất là xử lý CBCCVC vi phạm các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết