27/12/2012 - 09:00

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Kiểm soát lạm phát ngay từ đầu năm

(CT)- Bế mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ trong 2 ngày (25 và 26-12) về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của các địa phương cả nước về công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2012. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tập hợp kiến nghị cụ thể của từng địa phương gởi các bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ và có văn bản trả lời thỏa đáng cho địa phương. Thủ tướng cho rằng, năm 2012 nền kinh tế vĩ mô phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng những kết quả đạt được khá cơ bản, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 5,03% là hợp lý; lạm phát được kiềm chế. Sản xuất nông nghiệp dù khó, nhưng là bệ đỡ cho nền kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chính trị xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững… Những kết quả này là tiền đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ cùng địa phương kiểm soát lạm phát ngày từ đầu năm, nhất là trong quý I/2013, không để xảy ra tình trạng đầu tư, găm hàng, sốt giá. Lạm phát năm 2013 phải thấp hơn năm 2012. Song song đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải vào cuộc tích cực trong việc tham gia kiềm chế lạm phát, nghiên cứu để đưa ra mức lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Trong 2 năm qua, NHNN đã thực hiện khá thành công việc kiềm chế tỷ giá, cần duy trì trong năm 2013. Dựa trên chỉ tiêu chung, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần quyết liệt thực hiện cụ thể hóa từng chỉ tiêu, chủ trương, đảm bảo sự phát triển ổn định. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2013, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế: tái cơ cấu đầu tư,
khắc phục những yếu kém, không đầu tư dàn trải mà phải đảm bảo nguồn vốn đã được cân đối trong năm 2013-2015; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tập trung cổ phần hóa, xem xét bộ máy điều hành doanh nghiệp phải thực sự đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng… Vấn đề an sinh xã hội, năm 2013 tập trung xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho vùng đồng bào dân tộc.

Nhấn mạnh tại bế mạc phiên họp trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, NHNN tập trung quyết liệt các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, giải quyết vốn, xử lý hàng tồn kho. Đặc biệt là NHNN quyết liệt xử lý nợ xấu. Rà soát các thủ tục hành chính công, gỡ khó cho doanh nghiệp về thủ tục sản xuất kinh doanh, kiểm tra tình trạng nhũng nhiễu ở bộ phận giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh… Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống ra dân để tạo sự đồng thuận. Mặt khác, tăng cường kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết