04/05/2012 - 22:24

Khai mạc phiên họp thứ tám, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Sáng 4-5, Phiên họp thứ tám, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ phiên họp thứ tám, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp trong 2 ngày để chuẩn bị một số công việc trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung vào một số nội dung lớn liên quan đến ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và thảo luận để thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

Tại phiên họp buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về việc phân bổ 5.500 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi và bổ sung một số dự án mới và dự án có điều chỉnh tăng quy mô vốn vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Cũng trong phiên họp buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Chiều 4-5, tiếp tục phiên họp thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011 và việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Về phương án phân bổ sử dụng nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011, theo báo cáo của Chính phủ, nguồn vượt thu và dư dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2011 là 59.042 tỉ đồng. Dự kiến phân bổ sử dụng nguồn dư dự toán chi ngân sách nhà nước (1.170 tỉ đồng) cho hai nhiệm vụ: bổ sung cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2011 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội 500 tỉ đồng; bổ sung kinh phí mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ trong năm 2010 và 2011 là 670 tỉ đồng. Chính phủ cũng dự kiến phương án phân bổ sử dụng nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011: dành 46.500 tỉ đồng (80,3% nguồn vượt thu) để giảm bội chi ngân sách; tăng chi trả nợ; chuyển nguồn để bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước năm 2012. Đồng thời thưởng vượt thu và bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương do nguyên nhân khách quan 3.268,4 tỉ đồng; thực hiện các dự án khắc phục bão lụt cấp bách 1.000 tỉ đồng; hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở 300 tỉ đồng; bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan Trung ương 1.205,8 tỉ đồng; hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu đầu tư phát triển hạ tầng 2.860 tỉ đồng; hỗ trợ các địa phương khó khăn thực hiện các dự án cấp bách 2.301,6 tỉ đồng; bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA quan trọng, cần đẩy nhanh tiến độ 436,2 tỉ đồng.

Đối với khoản kinh phí 300 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dành thêm 450 tỉ đồng để bảo đảm kinh phí 750 tỉ đồng để bố trí xây dựng khoảng 73.000 ngôi nhà cho người có công với cách mạng vì đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ xây dựng phương án thực hiện cụ thể để chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng phát huy hiệu quả, thực hiện đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phấn đấu đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành mục tiêu này.

Chia sẻ bài viết