10/03/2012 - 21:40

Khai mạc Cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên

Các đội tham gia vòng loại thi tập thể.

(CT)- Tối 10-3-2012, Trường Đại học Cần Thơ khai mạc Cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm học 2011 -2012.

Cuộc thi thu hút hơn 2.500 sinh viên dự thi ở 2 nội dung thi trắc nghiệm cá nhân và thi tập thể. Sau lễ khai mạc là vòng loại thi tập thể. Nội dung cuộc thi tập trung vào việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Thân thế và sự nghiệp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nói chung và của TP Cần Thơ nói riêng, Quyết định 1811/QĐ-ĐHCT ngày 10-12-2008 về việc quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường Đại học Cần Thơ.

Dự kiến, cuộc thi kéo dài trong nửa tháng, sẽ bế mạc vào ngày 25-3-2012.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết