28/11/2018 - 21:25

Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Cử tri đề nghị cho biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh  vực nông nghiệp. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau:

Trên lĩnh vực nông nghiệp có một số đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

- Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP tại Hợp tác xã rau Long Tuyền, Bình Thủy. Mô hình tạo tiền đề phát triển sản xuất, cung ứng nông sản an toàn cho thị trường, tạo dựng niềm tin trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng mô hình làng hoa kiểng TP Cần Thơ phục vụ du lịch tại Làng hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ. Dự án góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, gia tăng thu nhập cho người dân.

- Chuyển giao, ứng dụng quy trình quản lý và phòng trừ ruồi đục trái dâu Hạ Châu và vú sữa trên diện rộng với 4 biện pháp phòng trừ được áp dụng là vệ sinh đồng ruộng, treo bẫy dẫn dụ ruồi đực, phun bả protein thủy phân và thu hoạch trái đúng độ chín, khống chế tỷ lệ trái bị hại dưới 3,1% tại mô hình.

- Xây dựng mô hình công nghệ sinh thái quản lý dịch hại trên lúa 3 vụ lúa tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa của thành phố (Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền) mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân…

- Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, đốm vằn và cháy bìa lá trên lúa vùng ĐBSCL. Xây dựng được quy trình áp dụng chế phẩm vi sinh vật để phòng trị bệnh trên lúa, phù hợp xu hướng sản xuất thân thiện với môi trường hiện nay.

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong chăn nuôi sinh sản và thương phẩm gà Sao và gà Ai Cập theo hướng công nghiệp thông qua tiếp nhận chuyển giao 10 quy trình công nghệ nuôi dưỡng và vệ sinh phòng bệnh cho gà Sao, gà Ai Cập nuôi sinh sản và thương phẩm; xây dựng 4 mô hình chăn nuôi ứng dụng các công nghệ nhận chuyển giao đạt hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho các hộ dân tham gia thực hiện mô hình. Qua đó góp phần đưa được giống gà không phải bản địa vào nuôi tại địa phương.

- Xây dựng, chuyển giao các mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình nuôi cá lóc trong vèo kết hợp với cá sặc rằn trong ao mương vườn; mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trê vàng trong ao đất quy mô nông hộ; mô hình nuôi cá Thát Lát Còm trong ao đất và mô hình ứng dụng kỹ thuật trồng dưa lê đạt năng suất và chất lượng sản phẩm; mô hình cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý thích ứng biến đổi khí hậu; các mô hình sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp giúp thoát nghèo và nâng cao thu nhập;…

Chia sẻ bài viết