07/10/2018 - 16:21

Đồng chí Trần Hùng Dũng, Bí thư chi bộ khu vực 5, phường An Khánh:

Kết nạp đảng viên cần thực chất

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 04-NQ/TW đã đưa ra nhiều giải pháp thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy cần thực hiện đồng bộ từ cơ sở đến Trung ương thì hiệu quả sẽ cao và tạo được niềm tin trong nhân dân.

Nghị quyết số 04-NQ/TW có nêu tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước… Những hạn chế đó làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo tôi, nguyên nhân của việc phai nhạt lý tưởng của cán bộ, đảng viên là do động cơ vào Đảng của các cá nhân chưa trong sáng, rõ ràng, chưa nhận thức nhiều về vai trò của Đảng nên dao động... Để khắc phục tình trạng này, các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; kết nạp đảng viên cần thực chất hơn là chạy theo số lượng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, vì dân phục vụ, từ đó, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.

Song song đó, cần thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, không bao che, thiên vị để đủ sức răn đe, giáo dục. Tôi tin tưởng với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị sẽ tạo sự chuyển biến thật sự, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

THANH THY

Chia sẻ bài viết