18/12/2007 - 15:32

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Huy động các nguồn lực tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 02/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ngày 17-12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Qua 2 năm thực hiện công tác xã hội hóa, quy mô dịch vụ hoạt động văn hóa thể thao tăng đáng kể, xuất hiện nhiều mô hình đầu tư có hiệu quả trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, tốc độ xã hội hóa còn chậm so với khả năng, tiềm năng, chất lượng còn nhiều hạn chế và công tác này phát triển không đồng đều ở vùng miền...

Để triển khai có hiệu quả xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành T.Ư và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận cũng như huy động mọi người dân tham gia, nhất là việc huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này. Phó Thủ tướng khẳng định, Nhà nước sẽ có những hỗ trợ phù hợp và đưa ra định hướng hoạt động văn hóa, thể thao theo mục tiêu tôn vinh văn hóa dân tộc, kết hợp văn minh nhân loại. Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số Bộ, Ban ngành liên quan rà soát lại Nghị quyết 05/2005/NQ-CP để xây dựng Nghị định mới hoàn chỉnh hơn trong năm 2008 nhằm đạt hiệu quả trong công tác xã hội hóa. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả, tồn tại sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ cũng như phương hướng nhằm thúc đẩy ngành văn hóa, thể thao, du lịch phát triển. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã thẳng thắn đề cập đến những vướng mắc khiến cho công tác xã hội hóa chưa thực sự hiệu quả. Đó là các Bộ, ngành Trung ương triển khai Nghị quyết 05 còn thiếu đồng bộ, chất lượng xã hội hóa còn nhiều hạn chế, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa phát triển không đồng đều ở các vùng, miền, địa phương... Việc sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước theo hướng xã hội hóa còn chậm và gặp nhiều khó khăn, nhất là việc huy động nhân dân đóng góp nhiều lúc gây tâm lý nặng nề, gò ép...

Các đại biểu đã kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế chính sách về tài chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thu hút các thành phần tham gia xã hội hóa...

THÚY NGA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết