23/12/2008 - 08:03

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam

Hướng hoạt động về cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 22-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại hội vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng. Gần 1.200 đại biểu ưu tú đại diện gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân đã về dự đại hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN 

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Hội Nông dân Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng rằng các phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp nông dân sẽ có bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trách nhiệm cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng giai cấp nông dân, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam hoạt động. Hội cần chủ động xây dựng các đề án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các chương trình để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; cần nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, những đòi hỏi bức xúc của cơ sở. Mọi hoạt động của Hội Nông dân phải hướng về cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; gắn kết các phong trào nông dân thi đua yêu nước với thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia tại cơ sở... (Xin xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong trang 2 số báo này).

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm; đồng thời chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn từ đó xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong 5 năm (2008-2013). Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào là: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Hội phấn đấu 100% thôn, ấp, bản đều có tổ chức Hội; nâng tổng số hội viên của cả nước lên 12 triệu hội viên; có trên 80% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh, trong đó 60% cơ sở Hội vững mạnh; phấn đấu 100% chi hội có quỹ Hội; hàng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân hàng năm giảm 3% hộ nghèo; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 20 vạn nông dân/năm.

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV.

Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam sẽ bầu Ban chấp hành gồm 127 ủy viên (tăng hơn so với nhiệm kỳ IV là 4 ủy viên). Ban thường vụ dự kiến có 21 ủy viên; Thường trực Trung ương Hội khóa V dự kiến có 6 đồng chí gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

Đại hội làm việc đến ngày 24-12.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết