10/09/2018 - 09:30

Hướng đến giảm nghèo bền vững 

Góp phần nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, 2 năm (2017-2018), các quận, huyện trong thành phố tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách, dự án giảm nghèo. Trong đó, chú trọng chính sách trợ giúp về vốn vay, dạy nghề, việc làm…, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đầu tư sản xuất, chăn nuôi là một trong các giải pháp giảm nghèo hiệu quả.

Hỗ trợ “cần câu”   

Trong 2 năm, huyện Cờ Đỏ có 2.630 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay 46,942 tỉ đồng để sản xuất, mua bán nhỏ. Cùng thời gian này, huyện Cờ Đỏ quan tâm phối hợp mở 37 lớp nghề sơ cấp cho 1.244 lao động, trong đó lồng ghép vận động người nghèo, cận nghèo học các nghề dễ tìm việc làm, thu nhập ổn định. Theo ông Võ Minh Chính, Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ, hiện các nghề: đan lục bình, đan dây nhựa…, thu hút nhiều lao động theo học và có việc làm, góp phần giảm nghèo hiệu quả. Chị Nguyễn Vi Kim Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, nói: “Sau khi học nghề đan ghế nhựa, chị em có việc làm nên phấn khởi lắm. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, chị em kiếm thêm thu nhập trang trải chi tiêu hằng ngày”. Bên cạnh đó, huyện tập trung xây dựng 13 mô hình giảm nghèo, gồm 116 hộ nghèo, cận nghèo, với kinh phí 2,751 tỉ đồng; 14 mô hình sinh kế, gồm 598 hộ nghèo, cận nghèo… Cuối năm 2018, huyện Cờ Đỏ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,33% (giảm 1,8%, tương đương 553 hộ).  

Từ năm 2017 đến nay, có 108 người nghèo, cận nghèo ở huyện Thới Lai học các nghề: may gia dụng, may công nghiệp, đan đát, đan giỏ nhựa. Sau khi học nghề, người nghèo, cận nghèo vào làm việc tại các hợp tác xã, tổ hợp tác, với thu nhập bình quân 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/tháng/người. Huyện cũng phối hợp, thẩm định và kịp thời phát vay 72,162 tỉ đồng cho 4.204 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có điều kiện tăng gia sản xuất, kinh doanh. Chị Huỳnh Thị Yến, ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, cho biết: “Tôi được hỗ trợ vay vốn để sản xuất, mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Ngoài tay nghề chằm nón lá, tôi được học nghề đan đát và nhận gia công cần xé cho hợp tác xã tại địa phương, với thu nhập ổn định”. Huyện Thới Lai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,34% (giảm 1,3%, tương đương 400 hộ) vào cuối năm 2018.   

Tích cực giảm nghèo

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, đầu năm 2018, toàn thành phố còn 8.229 hộ nghèo (tỷ lệ 2,55%), 11.440 hộ cận nghèo (tỷ lệ 3,54%), phấn đấu cuối năm giảm còn 1,55% hộ nghèo (giảm 1%, tương đương 3.196 hộ). Kết quả giảm nghèo 2 năm cho thấy, các địa phương tích cực triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo; trong đó, chính sách đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, giới thiệu việc làm tác động hiệu quả.

Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, ngày càng có nhiều hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội theo hướng đa chiều. Chính sách vay vốn ưu đãi đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; lồng ghép cho vay với tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vốn tín dụng. Thành phố chú trọng lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến công; tiếp tục phát triển hình thức dạy nghề lưu động đến ấp, khu vực, tạo điều kiện để người có khó khăn về tài chính, thể chất, gia cảnh được học nghề và tự tạo việc làm. Từ nguồn kinh phí Đề án Đào tạo nghề, khuyến khích các doanh nghiệp mở các lớp nghề hay cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở tại doanh nghiệp; thí điểm mô hình doanh nghiệp tổ chức dạy nghề và nhận người nghèo, người khuyết tật vào làm việc…

Tuy nhiên, toàn thành phố còn một số hạn chế trong quá trình giảm nghèo. Hộ nghèo nông thôn trình độ học vấn thấp, thiếu tư liệu sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm thuê theo thời vụ nên địa phương gặp khó trong hỗ trợ tiếp cận các chính sách trợ giúp. Mô hình giảm nghèo bền vững chậm nhân rộng nên một bộ phận người nghèo chưa tiếp cận được vốn vay ưu đãi để sản xuất, mua bán nhỏ. Tuy một số hộ nghèo quyết tâm vươn lên thoát nghèo nhưng thiếu lao động, nhiều trẻ em, người già hoặc có người bệnh tật nên việc hỗ trợ thoát nghèo còn khó khăn, thiếu bền vững... 

2 năm (2017 – 2018), thành phố phát vay trên 927,415 tỉ đồng vốn ưu đãi cho 43.967 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác; lồng ghép dạy nghề cho 444 người nghèo, cận nghèo, gắn với giải quyết việc làm; xây dựng 470 mô hình sinh kế, giảm nghèo, thu hút 1.865 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể các cấp vận động nguồn lực ngoài cộng đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn số tiền 406,398 tỉ đồng…

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết