25/08/2020 - 19:53

Hơn 4,5 tỉ đồng cho công tác khuyến nông 

(CT)- Ngày 25-8, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông TP Cần Thơ năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, chủ trì cuộc họp với các thành viên hội đồng để xem xét, thông qua Chương trình khuyến nông trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng  chủ trì cuộc họp. 

Chương trình khuyến nông TP Cần Thơ năm 2020 hướng đến mục tiêu chuyển giao kỹ thuật sản xuất mới, có hiệu quả đến người dân thông qua các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội chợ. Qua đó, góp phần nâng cao thu thập cho nông dân và thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch của thành phố về thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo đó, tiến hành hỗ trợ nông dân xây dựng 16 mô hình trình diễn thuộc 5 nhóm chương trình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, từ đó tăng giá trị kinh tế 15% so với trước.

Cụ thể, các nhóm chương trình gồm: phát triển vùng rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm; chương trình phát triển nông nghiệp đô thị, ven đô; chương trình phát triển sản xuất cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao; chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; chương trình phát triển thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng… Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với các nội dung thực hiện trong chương trình khuyến nông. Ðảm bảo nông dân nắm bắt được thông tin đầy đủ và kịp thời. Dự kiến có 139 lớp đào tạo, tập huấn được tổ chức, với hơn 5.000 lượt nông dân tham dự. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 4,578 tỉ đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước  khoảng 2,6 tỉ đồng, còn lại do người dân đóng góp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ông Nguyễn Thanh Dũng cơ bản thống nhất thông qua Chương trình và yêu cầu đơn vị soạn thảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh chương trình khuyến nông năm 2020, trình UBND thành phố phê duyệt. Ðồng thời, tiếp tục khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh chương trình khuyến nông TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, trình hội đồng thẩm định ngay trong năm nay để chủ động thực hiện trong thời gian tới.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết