05/12/2023 - 07:09

Hội thảo Giáo dục ĐBSCL chủ đề “Hội nhập, hợp tác và phát triển” 

(CT) - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo Giáo dục ĐBSCL - lần 3 với chủ đề: “Hội nhập, hợp tác và phát triển”.

Đại diện lãnh đạo Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra với 1 phiên toàn thể, với 2 báo cáo chính được trình bày; 24 phiên báo cáo song song tại 4 tiểu ban gồm: Toán học và tính toán khoa học; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và nhân văn; Tâm lý và khoa học giáo dục. Trong đó, nổi bật là tham luận “Công tác đào tạo ngành Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở ĐBSCL”; “Các nhân tố tác động lên quyết định chọn trường đại học của học sinh khu vực ĐBSCL”… Hội thảo tập trung vào các vấn đề hướng tới sự chủ động thích ứng với đổi mới trong giáo dục vùng ĐBSCL, cả nước và quốc tế; trao đổi thông tin cũng như trình bày các kết quả nghiên cứu mới của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ở các trường xoay quanh lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…; đổi mới phương pháp dạy học trong bối cảnh mới, giáo dục vì sự phát triển bền vững, thích ứng hội nhập quốc tế, tâm lý học và tư vấn tâm lý học đường.

Hội thảo nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác giao lưu, tạo cơ hội cho cán bộ và sinh viên chia sẻ và mở rộng kiến thức trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học xã hội và khoa học giáo dục. Đồng thời góp phần định hướng và hỗ trợ cán bộ, học viên, sinh viên thích nghi tốt với xu hướng giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của ĐBSCL.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết